De Ronde Venen gaat fietsknelpunten aanpakken

PvdA/GroenLinks wil dat De Ronde Venen een aantrekkelijke gemeente is om in te fietsen. Helaas is dat niet overal in de gemeente het geval. Daarom heeft PvdA/GroenLinks voorgesteld om aan inwoners te vragen wat zij als fietsknelpunten ervaren en jaarlijks te kijken welke daarvan aangepakt kunnen worden. Het voorstel kreeg steun van de volledige gemeenteraad. Daarnaast besloot de raad om voor volgend jaar alvast budget beschikbaar te stellen voor een eerste reeks aan maatregelen. 

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “We zijn blij dat de fiets nu eindelijk een belangrijke plek inneemt in het gemeentelijk beleid. Met het aannemen van ons voorstel worden inwoners daar ook nadrukkelijk bij betrokken. Zij fietsen in onze gemeente en weten ook het beste waar de knelpunten zitten die de gemeente aan moet pakken.”

Meer aandacht voor de fiets
Wat PvdA/GroenLinks betreft moet je overal in de gemeente veilig en prettig kunnen fietsen. De fractie ontvangt vaak berichten van inwoners over fietsknelpunten in de gemeente. Deze zijn echter niet altijd bekend bij de gemeente en kunnen zo blijven liggen. Om daar verandering in te brengen nam PvdA/GroenLinks het initiatief voor het indienen van een motie. In de motie draagt de gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders op om aan inwoners te vragen wat zij als fietsknelpunten ervaren en die te betrekken bij de jaarlijks te nemen maatregelen voor het veiliger en aantrekkelijker maken van de fiets.
De motie werd mede ingediend door RVB, CDA, VVD, D66, CU-SGP en Lijst 8 Kernen en kreeg uiteindelijk steun van de volledige gemeenteraad.

Geld voor maatregelen komend jaar
Naast het inventariseren en aanpakken van knelpunten, werd er ook een voorstel ingediend om voor komend jaar vast budget beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen komend jaar al maatregelen genomen worden zoals het verbeteren/verminderen van palen op fietspaden, voorrang voor de fiets bij diverse fietsoversteken, extra en betere fietsenstallingen, oplaadpunten voor elektrische fietsen en een fietspad op de Oude Spoorbaan (N212 – Rondweg). Dit voorstel werd ingediend door de fracties van D66, VVD, PvdA/GroenLinks, CDA en CU-SGP en kreeg brede steun van de gemeenteraad. Alleen Lijst 8 Kernen stemde tegen het voorstel.

Pieter Kroon: “Het is belangrijk dat we nu serieus werk maken van schone en gezonde mobiliteit. Door fietsknelpunten aan te pakken en concrete maatregelen te nemen, maken we fietsen steeds veiliger en aantrekkelijker. Fietsen is schoon, gezond en, met de komst van onder meer de elektrische fiets, een steeds aantrekkelijker alternatief voor de auto.”

Klik hier om de motie te lezen.

PvdA/GroenLinks maakt zich zorgen over verkoop wooncomplex De Kom

Op de website zorgvastgoed.nl wordt wooncomplex De Kom in Mijdrecht te koop aangeboden als interessante belegging. PvdA/GroenLinks maakt zich zorgen of bij verkoop van De Kom de woningen beschikbaar zullen blijven voor ouderen om betaalbaar te kunnen wonen met zorg. Daarom heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “We hebben in De Ronde Venen maar weinig plekken waar ouderen met zorg kunnen wonen. De Kom is dan ook belangrijk voor De Ronde Venen. Het mag niet zo zijn dat dit verdwijnt, of minder toegankelijk wordt, wanneer De Kom een nieuwe eigenaar krijgt.”

Wooncomplex De Kom
De Kom is nu eigendom van de Zonnehuisgroep Amstelland en er wonen mensen met 24-uurs zorg. Daarnaast is een aantal van de appartementen verhuurd in de vrije sector. In de verkoopadvertentie wordt De Kom vermeld als zijnde een interessante belegging. PvdA/GroenLinks maakt zich zorgen over welke gevolgen dit heeft voor de huidige en toekomstige bewoners.

Pieter Kroon: “Voorkomen moet worden dat de appartementen voor torenhoge prijzen verkocht dan wel verhuurd worden. Ook is het belangrijk dat de zorg die nu geboden wordt, blijft bestaan. We willen daarom snel duidelijkheid van het college!”

Schriftelijke vragen aan het college
PvdA/GroenLinks heeft het college via schriftelijke vragen gevraagd of zij bekend is met het feit dat De Kom in de verkoop staat en of zij aan kan geven welke gevolgen dit heeft voor zowel de huidige als toekomstige bewoners. Zo wil de partij weten of de woningen met 24-uurszorg blijven bestaan en of ook de thuiszorg die De Kom nu aanbiedt behouden blijft. De partij wil ook weten of het college in gesprek is geweest met de Zonnehuisgroep en zo niet, of het college dat op zeer korte termijn alsnog wil doen. PvdA/GroenLinks wil dat het college zich inzet om de zorgfunctie van De Kom te behouden.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Gezondheidsrisico’s door uitbreiding geitenhouderijen

Sinds 11 juli van dit jaar geldt er in de provincie Utrecht een verbod op de uitbreiding van geitenhouderijen. De reden hiervoor is dat uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat omwonenden van geitenhouderijen binnen een straal van anderhalf tot twee kilometer een verhoogde kans op longontsteking hebben. Dit verbod geldt in de hele provincie Utrecht, maar niet voor vergunningen die voor 11 juli aangevraagd zijn. PvdA/GroenLinks heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Er is voor 11 juli tenminste één aanvraag ingediend voor de uitbreiding van een geitenhouderij binnen een straal van anderhalf tot twee kilometer tot de kern Abcoude. Wij vinden het onverstandig om vergunningen voor de uitbreiding van geitenhouderijen te verlenen zolang niet duidelijk is wat de oorzaak is van de verhoogde kans op longontsteking en wat daar tegen te doen.”

Advies GGD regio Utrecht
Begin dit jaar adviseerde de GGD regio Utrecht op basis van een onderzoeksrapport van het RIVM om in de hele provincie Utrecht een verbod in te stellen op de uitbreiding van geitenhouderijen. De Provinciale Staten van Utrecht hebben dit advies opgevolgd en sinds 11 juli 2018 is het in de hele provincie verboden voor geitenhouderijen om uit te breiden. Aanvragen van voor deze datum moeten door de gemeente echter nog gewoon in behandeling genomen worden.

PvdA/GroenLinks heeft het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd of zij ook van mening is dat het onverstandig is om op dit moment vergunningen te verlenen voor de uitbreiding van geitenhouderijen en of het college bereid is om deze vergunning(en) om reden van de gezondheidsrisico’s te weigeren.

Geen intensieve veehouderijen
PvdA/GroenLinks heeft ook vragen gesteld over de uitbreiding van veehouderijen in het algemeen. Veehouderijen mogen in de provincie Utrecht niet omschakelen van een zogeheten ‘grondgebonden’ veehouderij naar een intensieve veehouderij. De gemeente moet dan ook bij elke uitbreidingsvraag toetsen of er geen sprake is van omschakeling.

In het verleden heeft PvdA/GroenLinks het college van Burgemeester en Wethouders er meermaals op gewezen dat het college de verkeerde definitie hanteert voor grondgebondenheid en daarmee vergunningen verleend voor uitbreidingen waarbij onvoldoende is aangetoond dat een bedrijf grondgebonden blijft. Dat dit inderdaad zo is, bleek recentelijk toen de gemeente om precies deze reden een rechtszaak verloor over een vergunning voor de uitbreiding van een melkveehouderij in Baambrugge.

PvdA/GroenLinks heeft het college gevraagd of deze rechterlijke uitspraak voor het college nu wel reden is om voortaan bij alle uitbreidingen op de juiste wijze te toetsen of er ook na uitbreiding nog sprake is van grondgebondenheid. Daarnaast heeft de fractie gevraagd of dit gevolgen heeft voor de uitbreidingsaanvraag van de geitenhouderij in Abcoude.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.