PvdA/GroenLinks wil energietransitie met zonnevelden én windmolens

De afgelopen maanden is veel gesproken over de lokale vertaling van de energietransitie, en dan vooral de daarvoor benodigde zonnevelden en windmolens. Na drie inspraakavonden heeft de gemeenteraad besloten om windmolens op voorhand uit te sluiten. Dat resulteert in een gemankeerd plan dat de klimaatcrisis niet serieus neemt. PvdA/GroenLinks heeft daarom tegen het voorstel gestemd. Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Om de…

Lees verder

Gemeente maakt toch een Lokale Inclusie Agenda

Het college van Burgemeester en Wethouders stelde voor om het afronden en uitvoeren van de Lokale Inclusie Agenda te schrappen. Wat PvdA/GroenLinks betreft onacceptabel. Inclusiebeleid is namelijk hard nodig, ook in De Ronde Venen. Bovendien zijn hier meerdere moties voor aangenomen en die hoort het college gewoon uit te voeren. PvdA/GroenLinks diende daarom een amendement in om deze agenda alsnog…

Lees verder

De Ronde Venen stopt met bestrijding onkruid met Roundup

Recent kreeg PvdA/GroenLinks van een inwoner de melding dat het onkruid in de straat met glyfosaat, Roundup Ultima, bestreden zou worden. Na navraag bij de gemeente bleek dit inderdaad het geval. PvdA/GroenLinks heeft daarop een motie ingediend om hier per direct mee te stoppen en te kiezen voor niet-chemische bestrijdingsmethoden. Deze motie werd aangenomen.   Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het gebruik…

Lees verder