Geen nieuwe ontsluiting van de N201 over de Veendijk in Vinkeveen

Variant van het Centrumplan met ontsluiting van de N201 over de Veendijk

PvdA/GroenLinks is blij dat de nieuwe ontsluiting van de N201 over de Veendijk in Vinkeveen er niet gaat komen. Op woensdag 6 december werd bekend dat het college van die variant afziet omdat de kosten hiervoor te hoog zijn. PvdA/GroenLinks stemde in maart van dit jaar al tegen de verdere uitwerking van die variant, vanwege de onveilige situatie die daardoor zou ontstaan en de negatieve gezondheidseffecten voor omwonenden.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “We zijn blij te horen dat dit onzalige plan van de baan is. Wat ons betreft had die weg over de Veendijk niet eens onderzocht moeten worden. Het was van meet af aan duidelijk dat dit een onveilige en ongezonde situatie op zou leveren, daar hadden we geen langdurig onderzoek voor nodig.”

Nieuwe ontsluiting N201
In maart van dit jaar werd het raadsvoorstel aangenomen om een variant van het centrumplan uit te werken waarbij in een nieuwe ontsluiting van de N201 over onder meer de Veendijk in Vinkeveen werd voorzien. Dit besluit stuitte toen al op hevige protesten van omwonenden. Helaas wilde een meerderheid van de gemeenteraad deze variant toch verder uit laten werken. Nu blijkt echter dat dit niet haalbaar is vanwege de hoge kosten. Wat PvdA/GroenLinks betreft had dat niet de voornaamste reden moeten zijn, maar hadden juist de effecten voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Vinkeveen begin dit jaar al doorslaggevend moeten zijn.

Uitwerken alternatieven
Nu de variant met de ontsluiting over de Veendijk van de baan is wordt teruggevallen op de andere variant waarbij de huidige op- en afritten bij de Herenweg verlengd worden en het viaduct verhoogd wordt. Wat PvdA/GroenLinks betreft moet daarbij tegelijkertijd bekeken worden hoe het sluip- en zware verkeer van de Herenweg geweerd kan worden. De Herenweg is nu al zeer druk, waarbij met name fietsers in het gedrang komen.

Ernst Schreurs: “We zouden ook nog graag naar een derde variant kijken. Een ontsluiting van de N201 achter de sportvelden langs, op ruim voldoende afstand van de bebouwing van Zuiderwaard, direct aansluitend op de Mijdrechtse Dwarsweg. Dan is er namelijk écht sprake van een rondweg en verdwijnt het doorgaande verkeer uit de dorpskern. Daarbij moet goed gekeken worden naar hoe dit in te passen in de natuurontwikkeling. Een nieuwe verkeersader door het dorp moet in ieder geval voorkomen worden!”

Geen vuurwerkvrije zones in De Ronde Venen

Vuurwerk

Op donderdagavond 30 november werd door PvdA/GroenLinks De Ronde Venen een motie ingediend om een proef te houden met het instellen van vuurwerkvrije zones. In eerste instantie op een locatie in de wijk Zuiderwaard in Vinkeveen, waar inwoners geklaagd hebben over overlast, en rondom verzorgingshuizen waar ouderen overlast ervaren. Helaas werd de motie verworpen en gaat de proef er niet komen.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Het is teleurstellend dat een meerderheid van de raad een eerste test met het instellen van vuurwerkvrije zones niet nodig vindt. Een inwonersgroep in Zuidwaard heeft om zo’n vuurwerkvrije zone gevraagd en ook verzorgingshuis Gerardus Majella in Mijdrecht heeft aangegeven dit graag te willen, met name omdat dementerende bejaarden erg angstig worden van de harde knallen. Een vuurwerkvrije zone met voldoende handhaving zou die overlast kunnen voorkomen.”

Vuurwerkvrije zones
Het instellen van vuurwerkvrije zones is niet nieuw en wordt in meer dan 70 gemeenten in Nederland gedaan. Dan gaat het met name om plekken waar inwoners veel overlast ervaren, zoals bij verzorgingshuizen, maar ook rondom bijvoorbeeld kinderboerderijen. Niet alleen mensen ervaren namelijk overlast, ook veel dieren raken door het vuurwerk sterk ontregeld. Een goede mogelijkheid om deze overlast te beperken is het instellen van vuurwerkvrije zones.

Landelijke discussie
Inmiddels is ook op landelijk niveau de discussie over het afsteken van particulier vuurwerk volop actueel, dit met name vanwege de grote hoeveelheid slachtoffers die er jaarlijks valt. Elk jaar belanden 500 mensen op de spoedeisende hulp, raken 200 ogen beschadigd en valt er gemiddeld één dode. Daarbij gaat het niet alleen om de mensen die het vuurwerk afsteken, maar in veel gevallen ook om toevallige omstanders.

Ernst Schreurs: “Op dit moment gaat het ons alleen om de mogelijkheid om vuurwerkvrije zones in te kunnen stellen, maar we volgen de discussie over de gevaren rondom vuurwerk natuurlijk scherp. Wij zullen het verloop van de komende jaarwisseling met inwoners evalueren en het onderwerp op de agenda houden voor de toekomst.”

Pieter Kroon en Ernst Schreurs lijsttrekkersduo voor PvdA/GroenLinks

v.l.n.r. Esther Grondijs, Johan Kortenray, Hans van Kessel, Ernst Schreurs, Greetje de Haan, Erika Spil, Pieter Kroon, Warner Bruins Slot en Roel van Ark.

Op maandagavond 20 november hebben de leden van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen Pieter Kroon en Ernst Schreurs gekozen tot lijsttrekkersduo voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De leden hebben daarnaast ook het verkiezingsprogramma vastgesteld en besloten om de naam van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal te wijzigen naar PvdA/GroenLinks De Ronde Venen.

Lijsttrekker Pieter Kroon: “Ik ben trots dat ik de lijst mag trekken van PvdA/GroenLinks. Wij gaan ons sterk maken voor een groene, duurzame en sociale gemeente De Ronde Venen,” mede-lijsttrekker Ernst Schreurs vult aan: “Het is mooi dat ik nog vier jaar mijn ervaring mag inzetten voor onze lokale partij. We hebben een mooie lijst met ervaren en toegewijde mensen die zich vol in gaan zetten voor onze inwoners.”

Mix van jong talent en ervaring
De volledige kandidatenlijst bestaat uit 28 kandidaten en is een mooie mix van jong talent en ervaring. De lijst wordt aangevoerd door Pieter Kroon (1) en Ernst Schreurs (2) die samen het lijstrekkersduo vormen. In de top-5 staan verder Warner Bruins Slot (3), Esther Grondijs (4) en Hans van Kessel (5). De lijst wordt afgesloten met lijstduwers Corinne Ellemeet (Tweede Kamerlid) en Erika Spil (voormalig wethouder in De Ronde Venen). Klik hier om de volledige kandidatenlijst te bekijken.

Groen en sociaal
Naast de kandidatenlijst hebben de leden ook het verkiezingsprogramma vastgesteld. Het programma is uitgesproken groen en sociaal. Speerpunten voor de partij zijn onder meer goede zorg, een gezonde leefomgeving en duurzaamheid. Verder wil de partij inzetten op de bestrijding van armoede, meer sociale woningbouw en het verbeteren van voorzieningen voor fietsers en wandelaars. Het volledige programma is binnenkort te lezen op pvdagroenlinks.com.

Beter herkenbaar door nieuwe naam
Sinds de herindeling tot de nieuwe gemeente De Ronde Venen in 2011 werken PvdA en GroenLinks samen met progressieve onafhankelijke leden onder de naam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal. In de praktijk werd de naam echter als erg lang ervaren en droeg deze niet bij aan de herkenbaarheid. Daarom is besloten om de partij te hernoemen naar PvdA/GroenLinks De Ronde Venen. Daarbij blijft het nog steeds mogelijk voor inwoners om zich lokaal als lid aan te melden zonder landelijk lid te worden van de PvdA of GroenLinks. Want hoewel PvdA en GroenLinks ook landelijk vertegenwoordigd zijn, blijft PvdA/GroenLinks bovenal een lokale partij.