PvdA/GroenLinks stelt vragen over opnemen zonnepanelen in de WOZ-waarde

Er is landelijk de nodige discussie over de vraag of zonnepanelen een vast onderdeel zijn van een woning en daarom wel of niet meegenomen moeten worden bij het bepalen van de WOZ-waarde van een woning. Deze waarde is bepalend voor onder meer de hoogte van de OZB-belasting. PvdA/GroenLinks vindt dat dit onjuist is, en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Warner Bruins Slot: “De Staatssecretaris heeft in 2014 het besluit genomen dat zonnepanelen roerende zaken zijn, en dus niet meegenomen moeten worden in de WOZ-waarde van een woning. De Waarderingskamer, die gemeenten controleert en beoordeelt op de uitvoering van de Wet WOZ, vindt dat gemeenten niet op eigen houtje kunnen beslissen of ze de zonnepanelen wel of niet meenemen. Volgens ons doen gemeenten dat ook niet op eigen houtje, maar op last van de Staatssecretaris van Financiën die over de uitleg van de Wet WOZ gaat.”

Zonnepanelen in de WOZ
Eigenaren van een gebouw betalen jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB-belasting) aan de gemeente. Dit is een percentage van de waarde van de woning, de zogenaamde WOZ-waarde. Wanneer je zonnepanelen op je dak legt, kan dit de woning meer waard maken en daarom stellen sommigen dat deze als ‘onroerende’ zaak meegenomen moeten worden bij het bepalen van de waarde van de woning. Tegelijkertijd liggen zonnepanelen veelal los op het dak, en kun je deze bij verhuizing meenemen en dus kun je stellen dat het een roerende zaak is. Omdat hier onduidelijkheid over bleef bestaan heeft de Staatssecretaris in 2014 de zekerheid gegeven dat zonnepanelen ‘roerende zaken zijn en dus niet meegenomen moeten worden in de WOZ-waarde.

Schriftelijke vragen
Nu blijkt echter dat veel gemeenten zonnepanelen toch meenemen in de WOZ-waarde, op advies van de Waarderingskamer. Middels schriftelijke vragen heeft PvdA/GroenLinks aan het college gevraagd of zonnepanelen ook in De Ronde Venen meegenomen worden in de WOZ-waarde. En zo ja, of mensen dat ook kunnen zien in het taxatierapport. Zo niet, dan moet dat zichtbaar gemaakt worden, vindt de fractie. Een bezwaar tegen een dergelijke beschikking is volgens PvdA/GroenLinks namelijk kansrijk. Mochten zonnepanelen meegenomen zijn, dan wil PvdA/GroenLinks dat dat vanaf volgend jaar niet meer gebeurt.

Warner Bruins Slot: “We zijn erg benieuwd naar de reactie van het college. We hopen dat de zonnepanelen niet in de WOZ-waarde meegenomen zijn. Maar in ieder geval moeten inwoners daar goed over geïnformeerd worden.”

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Discriminatie en racisme zijn volstrekt onacceptabel

De fractie van PvdA/GroenLinks is ontzettend geschrokken door de berichtgeving in het AD over racistische uitspraken die gedaan zijn door een trainer van SV Argon. Naar aanleiding hiervan is het hele voetbalteam opgestapt. Het bestuur SV Argon nam aanvankelijk genoegen met een berisping, maar beraadt zich nu op verdere stappen. 

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het is volstrekt onacceptabel dat dergelijke racistische uitspraken gedaan worden. En dat ook nog eens door een trainer van een voetbalclub, iemand met een voorbeeldfunctie. Je moet je thuis kunnen voelen bij een sportvereniging en niet uitgesloten worden. Tegen racisme en discriminatie moet adequaat opgetreden worden!”

Schriftelijke vragen
De fractie van PvdA/GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van de berichtgeving in het AD. De fractie vraagt het college onder meer of ze contact heeft gehad met de betreffende spelers, de trainer en het bestuur van Argon over de situatie. En of het college net als PvdA/GroenLinks van mening is dat deze uitingen volstrekt onacceptabel zijn. Verder wil de fractie weten of het college de reactie van het bestuur van Argon adequaat vindt en hoe zij het gesprek hierover verder gaat voeren. Als laatste wil de fractie weten of het college bereid is om afspraken te maken met (sport-)verenigingen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

Inclusieve gemeente
De fractie van PvdA/GroenLinks vraagt het college van de gemeente De Ronde Venen al tijden om met beleid te komen om racisme en discriminatie tegen te gaan. Uitsluiting en discriminatie op basis van huidskleur, geslacht, seksuele oriëntatie, religie, beperking of leeftijd behoren namelijk nog steeds niet tot het verleden. Het college vond dat in het verleden nooit nodig. De gemeente moet hier wat PvdA/GroenLinks betreft alert op zijn en hierover in gesprek gaan met sportverenigingen, scholen en (maatschappelijke) organisaties. Het is ook belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden, zodat situaties zoals bij SV Argon zich niet meer voordoen. En wanneer die zich wel voordoen, er snel en adequaat gereageerd wordt.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

PvdA/GroenLinks wil experimenteren met vuurwerkvrije zones en centrale vuurwerkshows

De fractie van PvdA/GroenLinks wil dat het college voor de jaarwisseling van 2019/2020 de mogelijkheden onderzoekt voor de instelling van vrijwillige vuurwerkvrije zones en het organiseren van professionele, veilige en centrale vuurwerkshows in de vier grootste kernen van De Ronde Venen. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Elk jaar vallen er veel gewonden door het gebruik van vuurwerk, waaronder ook veel omstanders. Daarnaast durven veel ouderen rond de jaarwisseling niet de straat op en ervaren veel (huis)dieren stress door de harde knallen. Met vuurwerkvrije zones kan die overlast beperkt worden, en met professionele en centrale vuurwerkshows heb je niet alleen mooier, maar ook veiliger vuurwerk.”

Vuurwerkvrije zones
In veel gemeenten is er de mogelijkheid tot het instellen van vuurwerkvrije zones. Dit gebeurt vaak op het verzoek van inwoners en betekent dat in die straat geen vuurwerk afgestoken mag worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan plekken rond verzorgingshuizen en kinderboerderijen, maar ook andere straten waar inwoners graag vuurwerkvrij de jaarwisseling willen vieren.

De handhaving is hierbij vaak een probleem en daarom werken steeds meer gemeenten met vrijwillige vuurwerkvrije zones waar inwoners samen afspraken maken en elkaar daar ook op aanspreken. De gemeente levert dan wel de borden om deze straten te markeren. Over het algemeen blijken deze vrijwillige vuurwerkvrije zones goed te werken.

Centrale vuurwerkshows
PvdA/GroenLinks heeft aan het college gevraagd of ze inwoners voor de jaarwisseling van 2019/2020 de mogelijkheid wil geven voor de instelling van vrijwillige vuurwerkvrije zones. Daarnaast heeft de fractie gevraagd wat de kosten zijn voor het organiseren van centrale en professionele vuurwerkshows in de vier grootste kernen, en of het college bereid is om hiermee te experimenteren bij de jaarwisseling van 2019/2020.

Pieter Kroon: “We hopen dat het college bereid is om met vuurwerkvrije zones en centrale vuurwerkshows te experimenteren. Zo wordt de jaarwisseling steeds veiliger en starten we met de vuurwerkshows wellicht een mooie nieuwe traditie!”

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.