Wij willen geen snelheidsverhoging op de A2

130kmneeMinister Schultz van Haegen heeft op 10 september jl. te kennen gegeven de maximale snelheid op de A2 te willen verhogen van 100 naar 130 kilometer per uur. Een snelheid van 130 in plaats van 100 kilometer per uur levert op het traject Vinkeveen – Amsterdam slechts een tijdwinst van ca. 48 seconden op.

Harder rijden zorgt naast beperkte tijdswinst, vooral voor een toename van de uitstoot van fijnstof, stikstof en CO2, en zorgt daarmee voor extra vervuiling van het milieu. Daarnaast is deze uitstoot ook direct van invloed op de kwaliteit van natuurgebied de Botshol en op de luchtkwaliteit in Abcoude, Baambrugge en een deel van Vinkeveen. Het wordt dus ongezonder om in één van deze dorpen te wonen. Daarnaast zal ook de geluidsoverlast voor omwonenden sterk toenemen.

Los van de nadelen dreigt er ook een afspraak geschonden te worden die ten tijde van de verbreding van de A2 met de A2-gemeenten gemaakt is. De voorwaarde voor verbreding was namelijk dat 100 kilometer per uur de maximum snelheid zou blijven.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt dat het voordeel niet opweegt tegen de nadelen en dat de regering zich moet houden aan eerder gemaakte afspraken. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal zegt dan ook NEE tegen 130 km/h op de A2!

Blij met uitstel schaliegasboringen

boortorenMinister Kamp heeft op 18 september jl. te kennen gegeven voorlopig geen besluit te nemen over boringen naar schaliegas. Het zal nog tenminste anderhalf jaar duren voordat er een definitief besluit zal vallen. Tot die tijd zullen er dus geen boringen plaatsvinden.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is blij met dit uitstel en hoopt dat het uiteindelijk ook tot afstel zal leiden. Het gevaar is namelijk nog niet geweken. In deze anderhalf jaar wordt er onderzoek gedaan naar mogelijk andere boorlocaties naast Boxtel en Haaren waar als eerste geboord zou gaan worden. De Ronde Venen loopt daarbij, gezien de aanwezigheid van schaliegas, nog steeds het risico geschikt bevonden te worden als boorlocatie.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal blijft de ontwikkelingen omtrent schaliegas dan ook op de voet volgen en zal zich blijven verzetten tegen eventuele boringen in De Ronde Venen.

Motie voor vrijlating Faiza en de andere Arctic30 aangenomen

freefaiza_abcOp 18 september jl. zijn 28 activisten van Greenpeace en twee fotografen opgepakt in internationale wateren door de Russische autoriteiten, omdat zij protesteerden tegen een Russisch boorplatform. Één van de gevangen genomen activisten was Faiza Oulahsen, die tot twee jaar geleden in Mijdrecht woonde en daar eerder actief was in de gemeentepolitiek.

De reden van het protest, waren de plannen van Gazprom om te gaan boren in het kwetsbare Noordpoolgebied. Greenpeace wilde via het protest de wereld wakker schudden en wijzen op de gevaren die het boren in de Noordpool met zich meebrengt voor het milieu, het klimaat en de Noordpool zelf. Zoals Faiza zelf ooit over Shell schreef: “We doen het niet om jullie te pesten, beste mensen van Shell. We doen het zodat jullie straks nog een baan hebben, en wij allen een schone planeet om op te leven.”

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt dat de activisten voor hun vreedzaam protest nooit opgepakt hadden mogen worden, en daar ook niet voor vervolgd mogen worden. In de gemeenteraad van De Ronde Venen van 21 november, heeft de fractie dan ook een motie ingediend en aangenomen gekregen, om als gemeente uit te spreken dat Faiza en de andere gevangengenomen activisten niet vervolgd moeten worden en minister Timmermans van dat standpunt op de hoogte te stellen. In de gemeenteraad stemden alleen de fracties VVD en Lijst 8 tegen de motie.