Erika Spil en Wim Stam blij met kamervragen over de zorg

IMG_2614
Erika Spil en Wim Stam

Ook in gemeente De Ronde Venen verandert er veel in de zorg vanaf 1 januari 2015. De ChristenUnie-SGP had maandag 24 februari jl. daarom een debat georganiseerd met Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber en Roelof Bisschop. Wethouder Erika Spil was uitgenodigd om toe te lichten wat de stand van zaken in De Ronde Venen is. “Een bewuste keuze omdat we daarmee de wethouder sociale zaken ook een extra gelegenheid geven om haar zorgen direct met Tweede Kamerleden te delen” aldus Wim Stam.

Vanaf 2015 krijgen zowel de gemeente als de zorgverzekeraars, zoals Achmea, verantwoordelijkheid voor de zorg. Zij zullen dus moeten samenwerken. Tijdens dit debat bleek dat vooral de houding van zorgverzekeraar Achmea tot problemen leidt. Tot op heden weigert Achmea samen te werken met de gemeenten in de provincie Utrecht, onder andere De Ronde Venen. Carla Dik-Faber heeft nu vragen gesteld aan Staatssecretaris Martin van Rijn.

“Dit is nu een van de voordelen van een landelijke partij die op lokaal terrein actief is”, aldus Wim Stam, “problemen die een bovenlokale aanpak vragen kunnen we aan hen doorleggen. Een extra reden om ook lokaal een partij te stemmen die landelijk actief is”.

Wim Stam: “Onze partij maakt zich wel zorgen. Gaan wij als gemeente straks iedereen de zorg geven die ze nodig hebben? Ook tijdens het debat bleek dat inwoners veel zorgen hebben. Wij kunnen daar als ChristenUnie-SGP vooral naar luisteren, en de signalen door geven aan de gemeente. Maar als een belangrijke partner als Achmea niet wil samen werken, wordt het moeilijk.”

Ook Erika Spil maakt zich zorgen: “Gelukkig hebben Mariette Pennarts, Gedeputeerde van de Provincie, en Otwin van Dijk, Tweede kamerlid van de PvdA dezelfde avond nog toegezegd ook te willen helpen Achmea serieus aan tafel te krijgen. Het ziet er naar uit dat het onderwerp in Den Haag op tafel ligt en dat er een oplossing gaat komen. We kunnen dus wel spreken van een goede gezamenlijke actie van al deze partijen”.

Voor de inwoners van De Ronde Venen is een goede samenwerking tussen gemeente en Achmea belangrijk. Als deze twee partijen onderling geen goede afspraken kunnen maken over de te verlenen zorg, zullen de inwoners de gevolgen merken. Wim Stam: “Wij willen voorkomen dat mensen tussen wal en schip gaan vallen omdat zaken niet goed geregeld zijn. Wij zijn daarom blij dat de noodkreet nu ook in Den Haag is doorgedrongen. De wetten worden nu gemaakt, dus we zijn er op tijd bij.”

Jaarverslag 2013 Ombudsteam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal gereed

Eind 2012 heeft PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal haar Ombudsteam opgericht. Inmiddels heeft het Ombudsteam een flink aantal hulpvragen in behandeling genomen en afgerond. Het Ombudsteam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal bestaat uit drie vrijwilligers uit De Hoef, Mijdrecht en Baambrugge. Op 15 februari had het Ombudsteam haar eerste jaarverslag gereed. Gezien de vertrouwelijkheid kan alleen in algemene termen hier over worden gecommuniceerd.

Wie een steuntje in de rug nodig heeft, vastloopt in een wirwar van lokale regels, van het kastje naar de muur wordt gestuurd, een probleem heeft met de woningcorporatie, zich onrechtvaardig behandeld voelt door een gemeentelijke instantie of te lang moet wachten op de uitkeringsaanvraag, kan de hulp inschakelen van het Ombudsteam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal.

De hulp van het Ombudsteam is gratis voor inwoners van De Ronde Venen. Het Ombudsteam neemt geen taken over van officiële (hulp)instanties, maar signaleert problemen en probeert voor iedereen een antwoord te vinden door te luisteren, te verwijzen, de voortgang te bewaken in de afhandeling en waar nodig er beweging in te krijgen. Als een probleem om een politieke oplossing vraagt, schakelt het Ombudsteam het netwerk in: raadsleden, wethouders en Tweede Kamerleden. Met het beschikbare netwerk wil het Ombudsteam bijdragen aan de oplossing van een probleem.

In 2013 had het grootste deel van de meldingen bij het Ombudsteam betrekking op huisvestingsproblemen, die zich lieten oplossen door contact met woningbouwvereniging GroenWest te zoeken. Verder heeft het Ombudsteam gesproken met mensen die melding maakten van onveiligheid en met inwoners die zich niet gehoord voelen door de gemeente. In deze verschillende zaken is met de betreffende ambtenaren contact gezocht en een en ander vlot getrokken. De meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Ook in 2014 is het Ombudsteam bereikbaar onder ombudsteam@pvdagroenlinks.com.

Lijsttrekker Erika Spil geïnterviewd door RTV Utrecht voor “Keuze van de Kiezer”

Nog een maand en dan moet Utrecht naar de stembus. In de Keuze van de Kiezer gaat RTV Utrecht de komende weken in alle 26 gemeenten op zoek naar lokale verkiezingsthema’s. Twee lijsttrekkers uit één gemeente praten dagelijks met elkaar over een onderwerp dat een grote rol speelt tijdens de campagne.

Dinsdag staat het stemhokje in de Ronde Venen. In Mijdrecht staan inwoners lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om het Dorpshart. Ondernemers kijken reikhalzend uit naar het geplande winkelcentrum, maar omwonenden zitten er niet op te wachten. Ze zijn bang voor herrie en een verpest uitzicht.

Dat het centrum van Mijdrecht in ieder geval moet worden aangepakt, is voor iedereen duidelijk. Maar er zijn verschillende voorstellen.

Lees verder en bekijk het interview op de website van RTV Utrecht