Erika Spil en Wim Stam blij met toezeggingen rond zorgverzekeraars

Erika Spil en Wim Stam
Erika Spil en Wim Stam

Vanaf 2015 gaat er veel veranderen rond de zorg. De gemeenten, en dus ook De Ronde Venen, gaan veel taken uitvoeren die nu door het Rijk worden gedaan. De Zorgverzekeraars gaan een ander deel uitvoeren. Een goede samenwerking tussen De Ronde Venen en de zorgverzekeraars is dus belangrijk. Helaas laat de grootste zorgverzekeraar, Achmea, het afweten. Zij willen niet in gesprek met kleine gemeenten. Voor De Ronde Venen betekent dit, dat er voor de inwoners geen goede afspraken gemaakt kunnen worden over de zorg die ze nodig hebben.

Eind februari hebben Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Otwin van Dijk (PvdA) vragen gesteld aan Staatssecretaris Martin van Rijn over de rol van de zorgverzekeraars bij de veranderingen in de zorg. Dit na een stevig pleidooi van Erika Spil (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal) en Wim Stam (ChristenUnie-SGP).

Eind maart is hier een antwoord opgekomen. De Staatssecretaris schrijft onder andere: “Ik zal de totstandkoming van deze afspraken in de regio, waaronder de regio Utrecht, waar dat nodig is actief ondersteunen…”

Erika Spil en Wim Stam zijn blij met deze toezegging: “Het is jammer dat Achmea niet zelf inziet dat ook afspraken met kleine gemeenten belangrijk zijn. De inwoners weten nu niet waar ze vanaf 2015 aan toe zijn. Wij zijn blij dat Martin van Rijn toezegt hier een rol in te willen spelen. Nu er een nieuwe raad en een nieuw college komt, zullen wij dit goed in de gaten houden. Het kan niet zo zijn dat je als inwoner van de grote stad Utrecht wel weet waar je aan toe bent, en als inwoner van De Ronde Venen niet.”

Naar aanleiding van de vragen, is er inmiddels ook een gesprek gepland tussen gemeenten en Achmea door gedeputeerde Mariette Pennarts. Erika Spil en Wim Stam zullen de ontwikkelingen kritisch blijven volgen.

Met uw stem gaan we aan het werk!

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal bedankt de kiezers voor de steun aan het programma en het vertrouwen dat opnieuw gegeven werd in het werk van de fractie en de wethouder. Het aantal kiezers dat lijst 3 koos, is hetzelfde gebleven als 3 jaar geleden. De opkomst lag alleen hoger dit keer, waardoor we 40 stemmen tekort kwamen om onze drie raadszetels te behouden. De fractie zet haar werk echter onverminderd enthousiast door en kan daarbij terugvallen op de hulp van vrijwilligers die zich actief inzetten en meedenken in de steunfractie. Heeft u ook belangstelling om deel te nemen aan de steunfractie? Neem dan contact met ons op!

De komende 4 jaar gaat PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal zich er nog harder voor maken dat de stem van de inwoners doorklinkt in de lokale politiek. Het ombudsteam springt in de bres voor inwoners die zich klemgezet voelen of die steun nodig hebben. De jaarlijkse uitreiking van de Groene Lintjes zorgt ervoor dat goede lokale en groene initiatieven onder de aandacht gebracht worden. En gezien het succes van de fotowedstrijd, willen we deze vaker gaan organiseren. Want wij vinden het belangrijk om goed scherp te houden wat de inwoners graag willen.

Kortom: blijf ons volgen! In de krant, op internet en via Twitter. Wat we beloofd hebben, gaan we doen. Kiezers bedankt!

En nu, aan het werk!

Winnaar Hedy Jagtman blij verrast de fotowedstrijd te hebben gewonnen

Hedy en Erika
Hedy Jagtman en Erika Spil

Winnaar Hedy Jagtman van de door PvdA-Groenlinks-LokaalSociaal uitgeschreven fotowedstrijd was blij verrast toen ze hoorde dat ze gewonnen had: “Ik ben trots, dat een professionele jury mijn foto aanwees als de beste. Ik ben maar een amateur fotograaf”.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal lijsttrekker Erika Spil overhandigde Hedy Jagtman zondag de welverdiende bos bloemen, waardebonnen en een fototijdschrift.

De jury bestond uit Queenie Reesinck en Patrick Hesse (Fotostudio Dock 15).

Voor meer informatie over de jury, hun overwegingen en de winnende foto klikt u hier.