PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en CU-SGP praten met CDA en RVB over coalitie

Op vrijdag 25 april hebben PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en ChristenUnie-SGP positief gereageerd op de uitnodiging van het CDA en Ronde Venen Belang om gezamenlijk overleg te voeren. Dit overleg moet leiden tot samenwerking in een stabiele coalitie.

Hiermee is een nieuwe stap gezet in het formatieproces. Sinds 11 april overlegden CDA en Ronde Venen Belang met D66 over coalitievorming. Na 10 dagen maakte D66 via de media plotseling bekend die besprekingen met onmiddellijke ingang te beëindigen. D66 zag samenwerking met de VVD als een steviger basis. Tegelijkertijd kondigden D66 en de VVD aan, zonder medeweten van CDA en Ronde Venen Belang, D66-coryfee de heer Boele Staal te hebben gevraagd op te treden als informateur. Vervolgens hebben alle fracties zich bereid verklaard in te zullen gaan op een uitnodiging voor een gesprek met de heer Staal.

Afgelopen vrijdag heeft de heer Staal, naar aanleiding van de ontstane situatie, een onafhankelijke inventarisatie gepresenteerd. In zijn rapportage adviseert hij langs welke weg gekomen kan worden tot een college dat kan vertrouwen op een meerderheid in de gemeenteraad. Heropening van de afgebroken besprekingen is volgens hem geen optie, omdat beide kanten hebben aangegeven te willen zoeken naar andere combinaties van partijen.

De heer Staal heeft vastgesteld dat de combinatie CDA-Ronde Venen Belang, PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en ChristenUnie-SGP de meest kansrijke optie is om een collegevorming succesvol af te sluiten. Onderhandelaars van de vier fracties hebben inmiddels al overleg gevoerd met de gemeentesecretaris over het ambtelijke overdrachtsdocument. Deze week volgen meer gesprekken tussen de vier partijen, die het vertrouwen uitspreken over de vorming van een college. Op advies van de heer Staal zullen die besprekingen plaatsvinden onder leiding van een externe voorzitter.

Informateur Staal adviseert vorming coalitie van CDA, RVB, PvdA/GL/LS en CU/SGP

Een coalitie van CDA, RVB, PvdA/GL/LS en CU/SGP is volgens informateur Boele Staal op dit moment de meest kansrijke combinatie voor de vorming van een stabiele coalitie in De Ronde Venen. Dat schrijft hij in zijn vrijdag gepubliceerde advies aan de gemeenteraad.

Begin deze week maakte D66 bekend niet verder met CDA en RVB te willen praten over de vorming van een coalitie in De Ronde Venen. Aansluitend is oud-Commissaris van de Koningin Boele Staal gevraagd als informateur advies uit te brengen over hoe nu verder. Staal houdt in zijn advies verschillende varianten tegen het licht, maar acht een coalitie van CDA, RVB, PvdA/GL/LS en CU/SGP op dit moment het meest kansrijk. Hij waarschuwt wel dat de wens van het CDA om twee wethouders te leveren ‘een goede afloop van die besprekingen in de weg kan staan’. Ook adviseert hij nadrukkelijk de besprekingen te laten plaatsvinden onder voorzitterschap van een buitenstaander.

Klik hier om het rapport van informateur Boele Staal te lezen.