Algemene Beschouwingen voorjaarsnota 2016

Fractievoorzitter Ernst Schreurs
Fractievoorzitter Ernst Schreurs

Bij de behandeling van de voorjaarsnota op woensdag 1 en donderdag 2 juli vonden ook de algemene beschouwingen plaats. Fractievoorzitter Ernst Schreurs voerde namens PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal het woord. Hij vroeg onder meer aandacht voor het behoud van een zwemvoorziening in Abcoude, maar ook voor het behoud van de bibliotheken. Daarnaast vroeg hij aandacht voor betere fietspaden, de uitvoering van het opgestelde duurzaamheidsbeleid en het versterken van de recreatieve potentie van De Ronde Venen. Ook gaf hij aan in De Ronde Venen slechts beperkte ruimte te zien voor uitbreiding van agrariërs, een verandering in het denken omtrent de landbouw is daarbij van belang. Ernst pleitte daarnaast voor “The Right to Challenge”, dit is het recht van inwoners en organisaties om de gemeente uit te dagen wanneer zij denken een taak die de gemeente uitvoert beter te kunnen doen. De gemeente moet dergelijke initiatieven van inwoners dan ook ondersteunen. Dit kan op allerlei gebieden, zoals lokaal georganiseerde zorg maar bijvoorbeeld ook in het groenonderhoud.

Lees hier de volledige algemene beschouwingen van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is blij met de uitslag van het haalbaarheidsonderzoek naar een zwemvoorziening in Abcoude

DSC_3876De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is blij met de uitslag van het haalbaarheidsonderzoek naar een zwemvoorziening in Abcoude. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de bouw van een nieuw zwembad in Abcoude onder voorwaarden haalbaar is.

Om dit te bewerkstelligen moet de raad echter wel bereid zijn om jaarlijks 115.000 tot 150.000 euro bij te dragen aan de exploitatie van het zwembad. Daarnaast moet de gemeente de grond voor een nieuw zwembad beschikbaar stellen en in eigendom houden, de locatie nabij het station lijkt hiervoor het meest geschikt. Ook moet een lokale stichting de exploitatie op zich gaan nemen, zonder winstoogmerk. De partijen moeten de ruimte krijgen om de plannen verder uit te werken, en de gemeente moet een concreet belang zien en nemen in het zwembad. Daarnaast wordt in het onderzoek geadviseerd om de vervanging van de Kees Bonzaal mee te nemen bij het nieuw te bouwen zwembad.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is optimistisch en ziet de plannen graag verder uitgewerkt.

“We hebben ons altijd ingezet voor het behoud van een zwembad in Abcoude, en nu lijkt dat toch echt mogelijk te zijn. Daar zijn we dan ook erg blij mee! De eerste stap is gezet, nu is het zaak dat het zwembad er ook echt gaat komen”, aldus fractievoorzitter Ernst Schreurs.