Fractievoorzitter Ernst Schreurs bij RTV Amstelveen over DUO+ en motie van wantrouwen

Om deze video af te spelen moet u cookies van YouTube accepteren.
Als u deze cookies accepteert wordt er op deze pagina inhoud geladen afkomstig van YouTube. Hierop is dan ook het privacybeleid van YouTube van toepassing. Dit beleid kunt u via onderstaande link lezen.

Privacybeleid van YouTube

Als u inhoud van YouTube accepteert, dan zal uw keuze opgeslagen worden en zal deze pagina verversen, waarna u de video kunt afspelen.

Geen aanleiding tot opzeggen vertrouwen college

Ernst Schreurs en Erika Spil
Ernst Schreurs en Erika Spil

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is onaangenaam verrast en teleurgesteld door de motie van wantrouwen tegen het voltallige college, die coalitiepartijen CDA en Ronde Venen Belang (RVB) afgelopen donderdag 24 maart indienden tijdens de raadsvergadering. De motie werd aangenomen met alleen steun van oppositiepartij VVD.

Het huidige college heeft de afgelopen twee jaar goed samengewerkt en de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal had en heeft het volste vertrouwen in dit college. Zo heeft onze wethouder, Erika Spil, de afgelopen jaren een stabiele en succesvolle koers uitgezet voor de transities op het terrein van de WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet. Zij heeft deze koers in het huidige college adequaat voortgezet en de aanpak van de verantwoordelijk wethouders op dit terrein en op het terrein van onder andere ruimtelijke ordening, financiën en sport kan van binnen en buiten de gemeente rekenen op veel waardering. Het college heeft onlangs nog complimenten van de ANBO ontvangen voor onze aanpak op het terrein van de WMO en de fractie hoort van zowel inwoners als ondernemers dat zij zeer tevreden zijn. Wij zijn trots op de bijdrage die wij geleverd hebben.

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal ziet dan ook geen enkele politieke aanleiding voor het opzeggen van het vertrouwen in het college. Ook niet in het licht van het rapport van de rekenkamercommissie dat aanleiding was voor de motie. De inwoner is uiteindelijk de grote verliezer doordat een goed functionerend college tussentijds naar huis gestuurd wordt.

De fractie gaat door op de ingeslagen weg. “Wij blijven ons constructief inzetten voor onze inwoners en zijn altijd bereid om met andere politieke partijen na te denken over een alternatieve coalitie,” aldus fractievoorzitter Ernst Schreurs.

Ruim baan voor de fiets!

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft schriftelijke vragen gesteld over de fietsvoorzieningen langs doorgaande wegen in De Ronde Venen. De fractie heeft namelijk geconstateerd dat de fietsvoorzieningen langs lang niet alle doorgaande wegen in De Ronde Venen optimaal zijn. Zo ontbreekt er soms een fietspad of de markering daarvan, is er sprake van slechts een enkel fietspad of sluiten de fietspaden niet goed op elkaar aan. Daarnaast zijn er ook ronduit gevaarlijke situaties waarbij het fietsverkeer noodgedwongen linksom moet rijden of een fietspad invoegt op de rijbaan.

“Dit moet anders”, vindt raadslid Pieter Kroon, “een fietser moet zich in De Ronde Venen veilig voelen. Daarvoor is het van belang dat er op alle doorgaande wegen goede fietsvoorzieningen zijn. Met goede fietsvoorzieningen wordt het ook aantrekkelijker om de fiets in plaats van de auto te nemen, en dat is niet alleen gezonder maar ook beter voor het milieu.”

De fractie heeft het college onder meer gevraagd of zij bereid is om bij het (groot) onderhoud aan wegen ook gelijk de aanleg of verbetering van fietsvoorzieningen mee te nemen. Dan gaat het bij voorkeur om vrijliggende fietspaden aan beide kanten van de weg. Als dit niet mogelijk is, omdat een weg bijvoorbeeld te smal is, dan zijn met rood asfalt gemarkeerde fietsstroken een goed alternatief. Daarnaast heeft de fractie gevraagd of het college bereid is de meest onveilige situaties in De Ronde Venen zo snel mogelijk weg te nemen. Ook heeft de fractie gevraagd of er gelden vanuit de provincie benut kunnen worden voor de investeringen in fietsvoorzieningen. De provincie Utrecht wil namelijk investeren in een netwerk van provinciale doorfietsroutes waarbij zij ook alle werklocaties en knooppunten op termijn veilig, comfortabel en snel bereikbaar wil maken voor de fiets.

Raadslid Pieter Kroon: “De fiets is voor afstanden tot 7,5 kilometer al een goed alternatief voor de auto, bij elektrische fietsen gaat het zelfs om afstanden tot 15 kilometer. Goede fietsvoorzieningen zijn hiervoor wel een voorwaarde. Wat de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal betreft geven wij in De Ronde Venen dan ook ruim baan voor de fiets!”

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.