Ernst Schreurs vindt uitblijven antwoorden beschamend

Fractievoorzitter Ernst Schreurs
Fractievoorzitter Ernst Schreurs

Tijdens de raadsvergadering van 21 april werd het door CDA, RVB en VVD gesloten coalitieakkoord besproken. Alle andere fracties in de raad wilden echter eerst openheid van zaken en een antwoord op de vraag waarom het voltallige college weggestuurd moest worden.

Helaas had de nieuwe coalitie op deze vraag geen antwoord. De wethouders Moolenburgh en Goldhoorn erkenden dat het oude college goed functioneerde, dat de collegeleden ook goed met elkaar samen werkten en dat er in het nieuwe coalitieakkoord eigenlijk geen plannen staan die niet al door het oude college zijn bedacht, voorbereid of al in gang zijn gezet. Er was dan ook geen politieke reden om het vertrouwen in het voltallige college op te zeggen. Kennelijk spelen er partij- en persoonlijke belangen. Dit bleek ook uit het feit dat het vertrouwen in twee van de vier wethouders, die van CDA en RVB, én de burgemeester al hersteld was binnen een dag na het indienen en aannemen van de motie.

De nieuwe coalitie weigerde voorts om inhoudelijke vragen over het nieuwe coalitieakkoord te beantwoorden. Verder dan de melding dat er ‘meters gemaakt zouden gaan worden’, kwam het niet. Men kon niet uitleggen wat het maken van die meters nu precies in zou gaan houden. “Het is niet vreemd dat burgers zich afkeren van de politiek als er zulke spelletjes gespeeld worden. We hadden gehoopt een duidelijk en eerlijk antwoord te krijgen, maar helaas bleef het oorverdovend stil”, aldus Ernst Schreurs, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal. “Wij staan wél voor transparante en duidelijke politiek, die gaat over de inhoud.”

De partij blijft zich, ook in de oppositie, inzetten voor het milieu, onze natuur, veilig (fiets)verkeer, betaalbare huisvesting voor iedereen, maar bovenal waken voor een verantwoorde uitvoering van de sociale taken die onze gemeente zijn toevertrouwd.

Klik hier om de tekst te lezen die fractievoorzitter Ernst Schreurs uitsprak tijdens het debat.

Ernst Schreurs dringt aan op openheid rond wegsturen goed functionerend college

Fractievoorzitter Ernst Schreurs
Fractievoorzitter Ernst Schreurs

Tijdens de commissievergadering Algemeen Bestuurlijke Zaken en Financiën van donderdag 7 april drong fractievoorzitter Ernst Schreurs (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal) aan op openheid van zaken ten aanzien van de door de motie van CDA en RVB veroorzaakte bestuurscrisis en het naar huis sturen van een goed functionerend college. Er wordt nu namelijk alleen maar in de pers over gesproken.

Veel inwoners begrijpen niet waarom een goed functionerend college naar huis is gestuurd en hoe de daardoor ontstane bestuurscrisis vervolgens wordt opgelost. “Het is daarom goed als in een openbare vergadering over de bestuurscrisis gesproken wordt. Een openbare discussie over de gang van zaken en hoe deze in het belang van de gemeente op te lossen zorgt voor verduidelijking,” aldus fractievoorzitter Ernst Schreurs.

Ernst Schreurs zal dan ook het presidium (vergadering van de fractievoorzitters die besluit over de vergaderagenda) voorstellen om het onderwerp te agenderen voor de eerstvolgende openbare vergadering. “Voor de geloofwaardigheid van de politiek is het belangrijk om transparant te zijn en dus in het openbaar over deze zaken te praten,” aldus Ernst Schreurs.