PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vraagt om voeren regenboogvlag op Coming-Outdag

Regenboogvlag-Medium
Regenboogvlag

In de commissie van donderdag 19 mei heeft PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal het college van burgemeester en wethouders gevraagd of zij bereid is om op Coming-Outdag (11 oktober) de regenboogvlag te voeren op het gemeentehuis. Dit naar aanleiding van een brief van COC Midden-Nederland waarin dit verzoek werd gedaan. De burgemeester gaf aan dat hij tegen die tijd de vraag zal voorleggen aan de raad. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is er in ieder geval een voorstander van om dit te doen.

Coming-Outdag is in 1988 uitgeroepen als internationale dag om het “uit de kast komen” te vieren. Sinds 2009 is het ook in Nederland een officiële dag om de acceptatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en anderszins identificerende te bevorderen.

“Door het voeren van de regenboogvlag laat de gemeente zien dat je in De Ronde Venen jezelf mag zijn. Dat is nog altijd niet vanzelfsprekend, ook niet in De Ronde Venen. Daarom zou dit een erg goed signaal zijn”, aldus raadslid Pieter Kroon.

Hans van Kessel treedt terug als fractieassistent voor PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal

Hans van Kessel
Hans van Kessel

Het ontslag van twee goed functionerende wethouders is voor Hans van Kessel de aanleiding om met onmiddellijke ingang zijn functie als fractieassistent neer te leggen. “CDA, RVB en VVD hebben op flagrante wijze misbruik gemaakt van democratische regels. Bovendien weigeren deze partijen een open debat over hun beweegredenen om de coalitie op te blazen. Ik heb er geen enkele fiducie in dat er op korte termijn een voldoende vertrouwensbasis is om met deze partijen samen te werken”, aldus Hans van Kessel.

Hans van Kessel was tien jaar actief binnen de lokale politiek, aanvankelijk als raadslid voor GroenLinks in de voormalige gemeente Abcoude en daarna als raadslid voor PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal in De Ronde Venen. De laatste twee jaar was hij fractieassistent voor de partij.

Bertien Tweehuijsen
Bertien Tweehuijsen

Hans van Kessel zal opgevolgd worden door Bertien Tweehuijsen. Bertien was voorheen directeur van de Servicepunten en was daarvoor coördinator voor VluchtelingenWerk in De Ronde Venen. Bertien werkt momenteel als coach op het gebied van re-integratie. Zij zal de fractie komen versterken op voornamelijk het sociaal domein, waaronder onderwerpen als zorg, werk en cultuur vallen.