Hijs de regenboogvlag op Coming Out Dag!

Regenboogvlag
Regenboogvlag

Komende raadsvergadering dienen PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en D66 een motie in voor het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Dag. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en D66 vinden het belangrijk dat de overheid de vlag op die dag duidelijk zichtbaar maakt en daarmee laat zien dat zij de individuele vrijheid van mensen erkent, beschermt en bevordert.

Acceptatie
Coming Out Dag is in 1988 uitgeroepen tot internationale feestdag. Sinds 2009 is 11 oktober ook in Nederland een officiële dag om de acceptatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders te bevorderen. Steeds meer overheden hijsen op Coming Out Dag de regenboogvlag. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal raadslid Pieter Kroon en D66 fractievoorzitter Kiki Hagen roepen daarom het college op de regenboogvlag op te nemen in de vlaginstructie. Als de motie wordt aangenomen zal op 11 oktober de regenboogvlag in de vlaggenmast van het gemeentehuis gehesen worden.

Niet vanzelfsprekend

Pieter Kroon: “Door het hijsen van de regenboogvlag laat de gemeente zien dat je ook in De Ronde Venen jezelf mag en kan zijn. Of je je nu identificeert als homo, lesbisch, biseksueel, transgender of anderszins, je moet jezelf kunnen zijn.” aldus het PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal raadslid. D66 fractievoorzitter Kiki Hagen vult aan: “Dat is helaas nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Maar je kunt als gemeente een stap in de goede richting zetten, door onder andere op deze dag zichtbaar te maken dat je in De Ronde Venen jezelf mag zijn. Of je nou hetero, homo, lesbienne, biseksueel of transgender bent, wees jezelf in onze gemeente, er is plek voor jou.”

De Ronde Venen gebruikt ‘sjoemelstroom’

Windmolen op het terrein van S.C. Johnson in Mijdrecht.

Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat de gemeente De Ronde Venen geen groene stroom, maar zogeheten ‘sjoemelstroom’ inkoopt. Dit is stroom die verkocht wordt als groen, maar in werkelijkheid helemaal niets bijdraagt aan de opwekking van duurzaam energie.

De Ronde Venen neemt namelijk stroom af die is ‘vergroend’ met certificaten van waterkrachtcentrales uit Noorwegen. Deze certificaten moeten garanderen dat de stroom die in Noorwegen is opgewekt, ten goede komt aan het stroomverbruik van De Ronde Venen. Maar omdat in Noorwegen het hele land draait op waterkrachtenergie, heeft niemand in Noorwegen behoefte aan die certificaten om aan te tonen dat de stroom daar duurzaam is opgewerkt. Daarom worden deze goedkoop verkocht om grijze stroom elders als groen te verkopen. In werkelijkheid wordt er daardoor helemaal geen extra stroom groen opgewekt en blijft de groene stroom gewoon in Noorwegen.

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt dan ook dat De Ronde Venen bij de eerstvolgende inkoop moet overstappen op écht groene stroom en heeft de wethouder daar afgelopen maandag toe opgeroepen. De wethouder zegde toe zodra het contract afloopt zich zoveel mogelijk in te spannen om écht groene stroom in te kopen.

Raadslid Pieter Kroon: “Een gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en recent nog de ambitie heeft uitgesproken om in 2040 klimaatneutraal te zijn kan niet aankomen met de inkoop van sjoemelstroom. Alleen stroom van Nederlandse wind-, zon- of waterkracht is 100% duurzaam en draagt bij aan het opwekken van meer duurzame energie in Nederland.”

Hieronder legt het HIER klimaatbureau uit hoe het nu precies zit met ‘sjoemelstroom’:

Om deze video af te spelen moet u cookies van YouTube accepteren.
Als u deze cookies accepteert wordt er op deze pagina inhoud geladen afkomstig van YouTube. Hierop is dan ook het privacybeleid van YouTube van toepassing. Dit beleid kunt u via onderstaande link lezen.

Privacybeleid van YouTube

Als u inhoud van YouTube accepteert, dan zal uw keuze opgeslagen worden en zal deze pagina verversen, waarna u de video kunt afspelen.

Veel meer vliegtuigen boven De Ronde Venen

KLM-toestel op landingsbaan Schiphol
KLM-toestel op landingsbaan Schiphol

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft vragen gesteld over de toegenomen luchtverkeersbewegingen boven De Ronde Venen. In 2015 was er al sprake van een toename door onderhoud aan de Aalsmeerbaan en het daardoor toegenomen gebruik van de Buitenveldertbaan. Dit najaar start er verder een experiment waarbij het luchtverkeer dat bij Schiphol opstijgt vanaf de Kaagbaan eerder af zal buigen naar het oosten. Hierdoor zal het luchtverkeer boven De Ronde Venen verder toenemen. Inwoners ondervinden hier last van door een toename van de geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit.

TNO toonde eind 2014 al aan dat de concentraties van het schadelijke ultrafijnstof rondom Schiphol sterk verhoogd zijn. Dit ultrafijnstof kan leiden tot longaandoeningen en hart- en vaatziekten. Het RIVM is sinds kort dan ook een onderzoek gestart naar de effecten van de luchtvervuiling door Schiphol op de gezondheid van omwonenden.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd wat de gevolgen zijn ten aanzien van dit route-experiment voor De Ronde Venen. De fractie wil onder meer weten welke dorpen er het meeste last van zullen ondervinden en of er nog meer plannen op stapel staan die een toename van het luchtverkeer voor De Ronde Venen betekenen. Verder wil de fractie weten wat het college doet om de overlast van het luchtverkeer ten aanzien van geluid en luchtkwaliteit zoveel mogelijk te beperken en hoe het college voornemens is de gemeenteraad op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen.

“De toename van het luchtverkeer boven De Ronde Venen is slecht voor het woon- en leefklimaat. Inwoners ervaren overlast door het geluid en lopen daarbij ook nog eens gezondheidsrisico’s door de verslechterde luchtkwaliteit. Met ontwikkelingen als de verhoging van de maximumsnelheid op de A2 en experimenten als deze komt een gezonde leefomgeving steeds verder onder druk te staan en dat baart ons zorgen”, aldus raadslid Pieter Kroon.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.