Sportgebouw met zwembad in Abcoude moet er komen

Schets van nieuwe sportgebouw door architect Alberts & Van Huut

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is zeer enthousiast over het plan van de Stichting Zwembad Abcoude (SZA) en de Stichting Abcoude Sport (SAS) voor een nieuw zwembad met gymzalen in Abcoude. Het sportgebouw moet het voormalige Meerbad en de huidige Kees Bon zaal vervangen. Het plan zal dit jaar nog als burgerinitiatief worden ingediend waarna de gemeenteraad hierover een uitspraak zal doen. Als de raad het plan goedkeurt staat in principe niets de realisatie van het sportgebouw meer in de weg.

“Er ligt een prachtig ontwerp en een zeer uitgebreide en goed onderbouwde business case, meer dan je van een burgerinitiatief zou mogen verwachten. Het plan toont aan dat de bouw van een nieuw zwembad met gymzalen niet alleen mogelijk, maar ook haalbaar is. Dit nieuwe sportgebouw zal bijdragen aan de vitaliteit en gezondheid van de inwoners van Abcoude en omgeving, van jong tot oud. Wij steunen dit burgerinitiatief dan ook van harte,” aldus raadslid Pieter Kroon.

Jaarlijkse bijdrage en borgstelling
Om het sportgebouw te realiseren hebben beide stichtingen steun nodig van de gemeente. Zo is de grond aan de Spoorlaan, waar het gebouw is beoogd, eigendom van de gemeente. De beide stichtingen willen deze grond verkrijgen door deze te ruilen tegen de grond waarop de Kees Bon zaal staat, deze grond is namelijk eigendom van de Stichting Abcoude Sport. Op de grond van de Kees Bon zaal kan de gemeente vervolgens woningen realiseren en daarmee extra inkomsten genereren. Naast het ruilen van de grond moet de gemeente ook borg willen staan voor een lening van 7 miljoen euro en moet de gemeente bereid zijn om jaarlijks 200.000 euro bij te dragen.

Pieter Kroon: “De gemeente is wettelijk verplicht om te voorzien in gymzalen voor het bewegingsonderwijs van de vier basisscholen in Abcoude. Omdat de verouderde Kees Bonzaal haar deuren in 2020 sluit moet de gemeente deze sowieso vervangen. Met het sportgebouw slaat de gemeente dus twee vliegen in één klap.”

Negatief advies college
Hoewel het college positief is over het ontwerp van het sportgebouw en de gedegen business case die eraan ten grondslag ligt, vindt zij de financiële risico’s toch te groot. Want ondanks dat de business case conservatief is ingestoken, is het college toch bang dat de kosten hoger uit zouden kunnen vallen en dat de gemeente in dat geval een hogere bijdrage zal moeten betalen. De kans hierop lijkt niet zo groot, maar is voor het college toch reden om negatief te adviseren.

Pieter Kroon: “Het college lijkt last te hebben van koudwatervrees. De bijdrage van 200.000 euro per jaar is namelijk niet zo hoog. Ter vergelijking: het Veenweidebad in Mijdrecht kost de gemeente jaarlijks 833.000 euro en dan heb je alleen nog maar een zwembad. Daarnaast betaalde de gemeente voorheen al 100.000 euro per jaar voor het verouderde Meerbad, terwijl er nu een splinternieuw sportgebouw met zwembad én gymzalen voor terug komt. De stichtingen hebben de business case daarbij goed onderbouwd, dus wij achten de risico’s op een hogere bijdrage niet zo groot.”

Keuze aan de raad
Het college heeft negatief geadviseerd, maar de uiteindelijke keuze is aan de gemeenteraad. De raadsleden van de verschillende partijen zullen dan ook hun eigen afweging moeten maken.

“Hoewel veel fracties zich nog niet publiekelijk hebben uitgesproken, kunnen wij heel erg duidelijk zijn. Wij vinden dat er sprake is van een goed plan dat financieel goed is onderbouwd. Wat ons betreft moet dit zwembad met gymzalen er dan ook komen,” aldus Pieter Kroon.

Raadslid Pieter Kroon werd ook geïnterviewd door RTV Ronde Venen over het nieuwe sportgebouw. U kunt het interview hieronder terugkijken (vanaf 3:49):

Om deze video af te spelen moet u cookies van YouTube accepteren.
Als u deze cookies accepteert wordt er op deze pagina inhoud geladen afkomstig van YouTube. Hierop is dan ook het privacybeleid van YouTube van toepassing. Dit beleid kunt u via onderstaande link lezen.

Privacybeleid van YouTube

Als u inhoud van YouTube accepteert, dan zal uw keuze opgeslagen worden en zal deze pagina verversen, waarna u de video kunt afspelen.

Gemeenteraad kiest unaniem voor klimaatneutrale gemeente in 2040

Windmolen op het terrein van SC Johnson
Windmolen op het terrein van SC Johnson

Op donderdag 20 april heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen unaniem ingestemd met het spoorboekje om te komen tot een klimaatneutrale gemeente in 2040. De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is blij dat het spoorboekje met deze brede steun is vastgesteld!

Het spoorboekje kwam er naar aanleiding van een motie waar PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vorig jaar het initiatief toe had genomen en welke raadsbreed werd aangenomen. De motie riep het college op om een voorstel te doen voor een programma richting 2040 met als uiteindelijk doel een klimaatneutrale gemeente in 2040. Met het spoorboekje worden de eerste stappen daartoe gezet.

Raadslid Pieter Kroon: “De ambitie die we gesteld hebben is groot, maar zeker haalbaar en bovenal noodzakelijk. Alle signalen lijken er namelijk op te wijzen dat klimaatverandering sneller plaatsvindt dan men voorheen had gedacht. De tijd van achteroverleunen is dan ook voorbij, het is tijd voor actie!”

Het spoorboekje zet een duidelijke koers uit, schetst de uitdagingen die voor ons liggen en de mogelijkheden waarop deze in De Ronde Venen het hoofd geboden zouden kunnen worden. De verdere uitwerking komt echter pas nu het spoorboekje is vastgesteld, in de vorm van een transitieplan elektriciteit en een transitieplan warmte.

“We kijken uit naar de komst van beide transitieplannen. Daarin worden belangrijke keuzes gemaakt waar de komende tijd de nodige discussies over gevoerd zullen moeten worden. Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook in de samenleving. Wij hebben er bij de wethouder op aangedrongen om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hier goed in mee te nemen, om zo te komen tot transitieplannen met zoveel mogelijk draagvlak. De gemeente kan namelijk grote ambities uitspreken, maar die zijn alleen haalbaar als we het samen doen,” aldus Pieter Kroon.

Benieuwd naar het spoorboekje? Je kunt het hier lezen!