‘Afspraak is afspraak, dus geen snelheidsverhoging op de A2’

A2 05Afgelopen week is de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal onaangenaam verrast door het voornemen van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer om een motie in te dienen om de maximum snelheid op de A2 tussen Maarssen en Holendrecht dag en nacht te verhogen van 100 naar 130 kilometer per uur. Op dit moment mag er alleen ’s avonds en ’s nachts 130 kilometer per uur gereden worden tussen Maarssen en Vinkeveen.

De snelheidsverhoging zou tussen Vinkeveen en Holendrecht zorgen voor maximaal 48 seconden tijdwinst en het gevoel ‘lekker door te kunnen rijden’. Dit voornemen gaat echter voorbij aan de negatieve effecten die deze snelheidsverhoging heeft. Zo zal niet alleen de geluidsoverlast, maar ook de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof fors toenemen. Milieudefensie heeft berekend dat de toename van de uitstoot van stikstofdioxide zo’n 46% zal zijn. De mensen die op een afstand tot 500 meter van de snelweg wonen zullen hier het meeste last van hebben, en nu er bij Abcoude ook nog een nieuwe wijk gebouwd wordt – niet ver van de snelweg – zal dat aantal mensen alleen maar toenemen. De voorgenomen snelheidsverhoging zal het geluidsniveau dusdanig laten stijgen, dat het voor het gehoor zal klinken als een verdubbeling. Al deze effecten vormen een direct gevaar voor de gezondheid en het woongenot van de inwoners van Abcoude, Baambrugge en Vinkeveen. Hoe groot deze effecten precies zijn kan het RIVM berekenen. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal zal hier naar vragen. Naast deze negatieve effecten voor omwonenden zal ook de natuur, in het bijzonder de Botshol, te lijden hebben onder de toename in de uitstoot van stikstof. Ook zal de kans op zware ongelukken toenemen en zal de hogere uitstoot van CO2 bijdragen aan verdere klimaatverandering.

De motie, die deze week in de Tweede Kamer in stemming wordt gebracht, verzoekt ook om te kijken naar mogelijkheden om negatieve effecten, zoals de geluidsoverlast, enigszins te beperken. Bijvoorbeeld door plaatsing van geluidschermen. Naast de enorm hoge kosten die gepaard gaan bij de aanleg van een aantal kilometer geluidscherm, is dit een slecht idee omdat daarmee ook een grote inbreuk wordt gepleegd op het landschap. Ten tijde van de verbreding is gekozen voor een panoramisch open landschap ten oosten van de A2, met waterpartijen en vooral geen bomen langs de snelweg. Laat staan een geluidswal.

Maar het belangrijkst is dat bij de verbreding van de snelweg van zes naar tien banen duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente en Rijkswaterstaat. De minister refereerde hier ook aan bij de behandeling van de motie in de Tweede Kamer commissie. Toen is afgesproken dat de A2 verbreed zou worden onder voorwaarde dat er dubbel Zoab gebruikt zou worden, de maximum snelheid niet hoger dan 100 kilometer per uur zou zijn en het zogenaamde panoramische landschap vanaf de A2 behouden zou blijven. Deze afspraken lijken de Tweede Kamer en de minister nu aan hun laars te zullen lappen.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is verbolgen en vindt dat het belang van de gezondheid van onze inwoners altijd zwaarder moet wegen dan een tijdswinst van 48 seconden. “Afspraak is afspraak, dus geen snelheidsverhoging op de A2”, aldus fractievoorzitter Ernst Schreurs.