Afval en grondstoffen

PvdA/GroenLinks wil dat we duurzaam omgaan met afval en grondstoffen. De circulaire economie moet daarbij het uitgangspunt zijn. We willen dat de volgende generatie trots kan zijn op de wijze waarop we met onze omgeving zijn omgegaan, we geven de planeet door. De gemeente moet alleen nog circulair inkopen en rekening houden met de principes van Fairtrade.

In de komende raadsperiode willen we:

  • Fairtrade Gemeente blijven en ons daar actief voor inzetten.
  • Beleid maken om de nieuwe Milleniumdoelen te behalen.
  • Als gemeente alleen nog circulair inkopen.
  • In blijven zetten op het scheiden van afval en dit stimuleren door dit voor inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken en daarvoor slimme oplossingen te bedenken.
  • Goede voorlichting geven over zowel de manier waarop afval het beste gescheiden kan worden als over het nut van afvalscheiding. Daarbij is het van belang om te laten zien wat er met het afval gebeurt dat gescheiden wordt aangeboden en hoe dit bijdraagt aan een beter milieu.
  • Inzetten op het minder produceren van afval. Het is voor het milieu namelijk nog beter om minder afval te produceren dan dit te recyclen.
  • Scholen en (sport-)verenigingen ondersteunen om afval zoveel mogelijk te scheiden.
  • Verenigingen de mogelijkheid bieden om zelf oud papier in te zamelen middels een oud-papierbak.
  • Beleid opstellen om samen met inwoners en het bedrijfsleven te komen tot een circulaire economie.
  • Bij grootschalige vervanging van de riolering en in nieuwbouwijken kijken naar de mogelijkheid van het toepassen van ‘Nieuwe Sanitatie’. Zo kunnen warmte en eindige grondstoffen als fosfaat worden teruggewonnen uit het afvalwater en kan er mogelijk ook biogas opgewekt worden.