Algemene Beschouwingen voorjaarsnota 2016

Fractievoorzitter Ernst Schreurs
Fractievoorzitter Ernst Schreurs

Bij de behandeling van de voorjaarsnota op woensdag 1 en donderdag 2 juli vonden ook de algemene beschouwingen plaats. Fractievoorzitter Ernst Schreurs voerde namens PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal het woord. Hij vroeg onder meer aandacht voor het behoud van een zwemvoorziening in Abcoude, maar ook voor het behoud van de bibliotheken. Daarnaast vroeg hij aandacht voor betere fietspaden, de uitvoering van het opgestelde duurzaamheidsbeleid en het versterken van de recreatieve potentie van De Ronde Venen. Ook gaf hij aan in De Ronde Venen slechts beperkte ruimte te zien voor uitbreiding van agrariërs, een verandering in het denken omtrent de landbouw is daarbij van belang. Ernst pleitte daarnaast voor “The Right to Challenge”, dit is het recht van inwoners en organisaties om de gemeente uit te dagen wanneer zij denken een taak die de gemeente uitvoert beter te kunnen doen. De gemeente moet dergelijke initiatieven van inwoners dan ook ondersteunen. Dit kan op allerlei gebieden, zoals lokaal georganiseerde zorg maar bijvoorbeeld ook in het groenonderhoud.

Lees hier de volledige algemene beschouwingen van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal.