PvdA/GroenLinks De Ronde Venen

10. Jeroen Passet, Vinkeveen

Ik kies voor Ik kies voor een progressieve gemeente waarin inwoners zich serieus genomen voelen door burgerinitiatieven te ondersteunen. Ik kies voor goede starterswoningen die betaalbaar zijn voor de jongeren. Ik kies ervoor om geen pretpark te maken van de Vinkeveense Plassen. Dit door het bewonersbelang altijd voorop te stellen. Over Jeroen Jeroen is 26 jaar oud en woont in…

Lees meer

8. Lilian Berg, Abcoude

Ik kies voor Meedoen! Mijn zorgen omzetten in plannen en acties, stuurlui aan wal moeten weer te water! In onze dorpen is het fijn wonen en recreëren en is het van belang het evenwicht te vinden en houden met de prachtige groene en waterrijke omgeving. En waarin belangrijke thema’s zoals wonen, zorg, onderwijs en milieu sociaal en betaalbaar worden opgepakt….

Lees meer

9. Bert Schaap, De Hoef

Ik kies voor Een gemeente waarin we naar elkaar omkijken en naar elkaar luisteren. Ik maak me sterk voor fijn wonen, ook in kleine kernen zoals De Hoef zodat zowel jong als oud hier kan blijven wonen. Ook sta ik voor verkeersveiligheid, zeker op drukke en smalle wegen. Ik kies er ook voor om vooral te luisteren, naar inwoners(groepen), dorpscomités-…

Lees meer