4. Wim Verbree, Baambrugge

Ik kies voor
Ik kies voor groen. Voor mij is groen een breed begrip dat voor mij begint bij mijn passie en wat ook al 50 jaar mijn vak is. Het letterlijk realiseren van een groene woonomgeving. In en bij groen wonen maakt een mens nu eenmaal gelukkiger. Maar groen is ook duurzaam en zorgvuldig omgaan met alles wat de aarde ons biedt. Ik kies ook voor het betrekken van inwoners en bedrijven: burger- en overheidsparticipatie. Mooie begrippen, maar het komt er op neer dat burgers en bedrijven hun ideeën en plannen goed kunnen delen en overleggen met de gemeente. En dat de gemeente haar plannen goed deelt en overlegd met burgers en bedrijven.

Over Wim
Wim heeft de afgelopen 14 jaar in Abcoude gewoond en is in 2021 verhuisd naar Baambrugge. Wim is weduwnaar, heeft drie kinderen en is trotse opa van vijf kleindochters. Hij heeft veel ervaring opgedaan in de gemeentes waar hij voor gewerkt heeft. En in veel besturen en commissies geleerd hoe je door samen te werken de beste resultaten behaald. Ook is hij meer dan 35 jaar kaderlid van een vakbond geweest waarmee onderhandelen om doelen te bereiken hem niet vreemd is. Wim is in Abcoude als vrijwilliger betrokken bij Het Sporthuis Abcoude, AbcoudeGroen die onder anderen het Hugo de Vriesparkje onderhouden en in Baambrugge verzorgd hij skeelertrainingen voor de IJsclub. Naast groen is sport zijn passie en het vele fietsen in de gemeente heeft hem alle kernen en buitengebieden leren kennen.