8. Lilian Berg, Abcoude

Ik kies voor
Meedoen! Mijn zorgen omzetten in plannen en acties, stuurlui aan wal moeten weer te water! In onze dorpen is het fijn wonen en recreëren en is het van belang het evenwicht te vinden en houden met de prachtige groene en waterrijke omgeving. En waarin belangrijke thema’s zoals wonen, zorg, onderwijs en milieu sociaal en betaalbaar worden opgepakt.

Over Lilian
Lilian werkt bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht als teamleider. Voorheen werkte zij als verpleegkundige, opleider en als personeels- en loopbaanadviseur. Zij is als vrijwilliger betrokken geweest bij het bestuur van de Openbare Bibliotheek en van de kinderopvang. Nu steekt ze haar energie vooral in werk en mantelzorg. Haar ergernis zit in de “meningen zonder feiten-cultuur”, die ze ook in de politiek ziet. Ze draagt daarom graag bij aan een andere bestuurscultuur.