Afval en grondstoffen

PvdA/GroenLinks wil dat we met elkaar minder afval produceren, en waar dat onvermijdelijk is, de grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken. Dat doen we door inwoners te helpen om keuzes te maken die zorgen voor minder afval, afval goed te scheiden en dat voor inwoners zo makkelijk mogelijk te maken.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • In uiterlijk 2025 willen we dat de gemeente alleen nog maar circulair inkoopt.
 • Terug naar maximaal 100 kg restafval per huishouden per jaar.
 • Voor grote afvalstromen die nu niet gescheiden ingezameld kunnen worden en daardoor in het restafval zitten, onderzoeken of die apart of makkelijker in te zamelen zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om de inzameling en recycling van luiers, die nu nog een flink onderdeel van het restafval uitmaken en verbrand worden.
 • We willen het scheiden van afval stimuleren door dit voor inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken en daarvoor slimme oplossingen te bedenken.
 • Inwoners die hun afval goed scheiden en daardoor minder vaak hun restafvalbak aan de weg zetten, willen we belonen met een korting op de afvalstoffenheffing. We kiezen daarbij voor een korting op basis van het aantal aanbiedingen en niet op basis van het aantal kilo’s restafval.
 • Goede voorlichting geven over zowel de manier waarop afval het beste gescheiden kan worden als over het nut van afvalscheiding.
 • Inzetten op het minder produceren van afval (zero waste). Het is voor het milieu namelijk nog beter om minder afval te produceren dan dit te hergebruiken.
 • Scholen en (sport-)verenigingen ondersteunen om afval zoveel mogelijk te scheiden.
 • Bij grootschalige vervanging van de riolering en in nieuwbouwwijken, niet alleen het regen- van het afvalwater scheiden, maar ook kijken naar de mogelijkheid van het toepassen van ‘Nieuwe Sanitatie’. Zo kunnen warmte en grondstoffen (bijvoorbeeld fosfaat) worden teruggewonnen uit het afvalwater en kan er mogelijk ook biogas opgewekt worden.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Het oplaten van ballonnen is na vragen van PvdA/GroenLinks verboden in De Ronde Venen. Daarmee wordt voorkomen dat ballonnen en de touwtjes in het milieu terecht komen en bijvoorbeeld ingeslikt worden door dieren.
 • Door een voorstel van PvdA/GroenLinks is er in elk dorp in de gemeente een openbaar watertappunt gekomen. Daarmee kan iedereen een flesje water bijvullen, zonder dat het nodig is om een flesje te kopen.
 • We hebben plannen gesteund om tot een afvalscheidingspercentage van 75% te komen in 2022.