Armoede en schulden

PvdA/GroenLinks wil armoede actief bestrijden. Ook in De Ronde Venen leven er mensen in armoede. Armoede heeft grote effecten op de (mentale) gezondheid en de gezinssituatie. Kinderen die opgroeien in armoede krijgen niet dezelfde kansen als hun leeftijdsgenoten. Armoede gaat gepaard met schaamte en mede daardoor is het voor veel mensen lastig om hulp te vragen. Bij het bestrijden van armoede gaan we uit van vertrouwen, en doen wat in iemands situatie nodig is.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Stimuleren van belangengroepen, cliëntenraden en zelforganisaties. Op deze manier kunnen belangen van inwoners namelijk beter behartigd worden.
 • Bespreekbaar maken van menstruatie-armoede en hier concrete ondersteuning voor bieden door aanbod van gratis menstruatieproducten.
 • Een ruimhartig armoedebeleid voeren met speciale aandacht voor kinderen en jongeren, zodat volwassenen en kinderen die opgroeien in armoede toch zo veel mogelijk volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving.
 • De bestaande regelingen voor de minima behouden en waar mogelijk uitbreiden.
 • Ondersteunen van organisaties als Stichting Jongeren Actief om kinderen en jongeren die opgroeien in armoede deel te kunnen laten nemen aan activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur.
 • Maatschappelijke organisaties die zich inzetten om mensen in armoede te helpen, zoals bijvoorbeeld de Voedselbank, financieel en in natura te ondersteunen wanneer daar behoefte aan is.
 • Energiearmoede als gevolg van een hoge energierekening bestrijden door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van energiebesparende producten.
 • Zwemlessen voor het behalen van een zwemdiploma blijven vergoeden voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen.
 • Scholen, maatschappelijke organisaties en hulpverleners inzetten om mensen met problematische schulden te bereiken, te ondersteunen en uit de schulden te helpen. Daarbij moeten we durven doen wat nodig is, zoals het opkopen van schulden zodat mensen hun leven weer op de rit kunnen krijgen.
 • De schuldhulpverlening en schuldsanering eenvoudiger en toegankelijk maken en alleen werken met schuldhulpverleners die bewezen integer zijn.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • We hebben ons met succes ingezet voor het behoud van de Inkomensondersteuning voor Chronisch Zieken en Gehandicapten.
 • We hebben ervoor gezorgd dat het mantelzorgcompliment is vervangen door een veel breder besteedbaar alternatief.
 • We hebben ons ingezet voor extra ondersteuning voor gebruikers van de Voedselbank.
 • Een regelarm budget gecreëerd om de ruimte te bieden voor creatieve oplossingen buiten de bestaande regels om.
 • We hebben aandacht gevraagd voor het tegengaan van menstruatiearmoede.