Kunst, cultuur en erfgoed

Kunst en cultuur is voor PvdA/GroenLinks van grote waarde. Kunst en cultuur verrassen, ontroeren en zetten aan tot denken. Het bepaalt mede de identiteit van onze gemeente. We willen dat iedereen de kans heeft om ervan te genieten, of je nu jong, oud, arm of rijk bent. Dat betekent ook dat we kunstenaars serieus nemen, en hen ondersteunen om hun werk te kunnen doen.

Het erfgoed in de gemeente willen we zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk maken. Een belangrijk stuk erfgoed zijn de forten van de Stelling van Amsterdam, onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed. Daarnaast hebben we tal van Rijks- en gemeentelijke monumenten en kennen de kernen van De Ronde Venen ieder een rijke geschiedenis.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • In samenspraak met de lokale kunst- en cultuursector tot een nieuw kunst- en cultuurplan komen dat het mogelijk maakt voor iedereen om kunst en cultuur te beoefenen, de ondersteuning van de sector serieus neemt en het aanbod voor inwoners naar een hoger niveau te tillen.
 • De mogelijkheden onderzoeken voor een nieuw multifunctioneel theater in Mijdrecht en initiatieven daartoe ondersteunen.
 • Stichting Jongeren Actief blijvend ondersteunen en meer onder de aandacht brengen bij gezinnen die weinig te besteden hebben. Via deze stichting kunnen jongeren een vergoeding krijgen voor activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Vooral van de kunst- en cultuurmogelijkheid wordt naar verhouding maar weinig gebruik gemaakt.
 • We behouden voldoende financiering voor de Bibliotheek, zodat er geen vestigingen hoeven te sluiten en goede dienstverlening behouden blijft. De ontwikkeling van de Bibliotheek naar laagdrempelige ontmoetingsplaats, vraagbaak en plek voor educatie ondersteunen we. Daarmee komen inwoners in aanraking met cultuur en gaan we analfabetisme, laaggeletterdheid en eenzaamheid tegen.
 • Van kunst- en cultuurinstellingen die we subsidiëren vragen we goed werkgeverschap, en dus om zich te houden aan de Fair Practice Code. Dat betekent ook dat de gemeentelijke subsidie voldoende is om dit ook mogelijk te maken.
 • We willen het erfgoed en onze geschiedenis zichtbaar en beleefbaar maken en houden, bijvoorbeeld door lokale verenigingen en instellingen die zich hiermee bezighouden te ondersteunen. Hiervoor maken we een nieuw plan.
 • We zorgen voor voldoende geld voor kunst en het onderhoud daarvan in de openbare ruimte.
 • De Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie willen we in samenwerking met de provincie verder zichtbaar en toegankelijk maken, uiteraard met respect voor de aanwezige natuurwaarden.
 • De subsidie voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten behouden.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Het terugdraaien van 65% bezuinigingen op kunstonderwijs in de gemeente, helaas hebben we dat alleen kunnen beperken tot 25%.
 • Het met succes terugdraaien van de bezuiniging op de Bibliotheek, waarmee voorkomen is dat de dienstverlening van de Bibliotheek achteruit zou gaan en mogelijk meerdere vestigingen zouden sluiten.
 • In de coronacrisis dreigde geld ter ondersteuning van de kunst- en cultuursector vanuit het Rijk in de algemene middelen te komen. Dankzij een motie van PvdA/GroenLinks is dit geld alsnog als coronasteun voor de kunst- en cultuursector beschikbaar gekomen.
 • Met succes ingezet voor minder bomenkap rond het Fort Abcoude.
 • We hebben door aangenomen amendement geld behouden voor het onderhoud aan kunstwerken in de openbare ruimte.