Fietsen en wandelen

PvdA/GroenLinks wil wandelen en fietsen stimuleren met goede voorzieningen en infrastructuur. Fietsen en wandelen is gezonder, qua ruimtegebruik efficiënter, zorgt voor minder uitstoot van fijnstof en gaat klimaatverandering tegen door minder uitstoot van CO2. We willen dan ook dat het aantrekkelijker is om recreatief te wandelen en te fietsen in De Ronde Venen. En dat de (elektrische) fiets gestimuleerd wordt als een goed alternatief voor de auto.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • De kernen in De Ronde Venen en omliggende gemeenten willen we goed verbinden met snelle fietsroutes.
 • De realisatie van snelfietsroutes door onze gemeente ondersteunen we, bijvoorbeeld die tussen Utrecht en Amsterdam.
 • Bij ruimtelijke inrichting is fietsveiligheid een vast onderdeel. Denk aan voldoende en brede fietspaden, goede stallingen, goed afgestelde stoplichten, fietstunneltjes en vrij liggende fietspaden.
 • Op OV-knooppunten willen we voldoende fietsparkeervoorzieningen met oplaadpunten voor elektrische fietsen.
 • In overleg met bedrijven willen we het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te bevorderen.
 • We gaan door met het inventariseren en aanpakken van knelpunten voor fietsers en voetgangers.
 • Meer recreatieve wandel- en fietspaden aanleggen. Zowel voor het ommetje in de buurt, als voor recreëren in onze gemeente.
 • Aanleggen van fietssuggestiestroken in het buitengebied.
 • Voetpaden goed onderhouden en beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking.
 • Brommers en scooters weren van de fietspaden.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Dankzij een aangenomen motie is de gemeente fietsknelpunten gaan inventariseren en op basis daarvan worden elk jaar knelpunten aangepakt.
 • We hebben ons ingezet voor een meer fietsveilige inrichting van drukke straten in verschillende dorpen, zoals de Hoogstraat in Abcoude en de Herenweg/Kerklaan in Vinkeveen.
 • We hebben ons ingezet voor het veiliger maken van grote en kleinere onveilige situaties voor wandelaars en fietsers, zoals de rotonde bij het Veenweidebad in Mijdrecht en ontbrekende bebording op het Achtervlietpad in Baambrugge.