Bestuur en financiën

Het bestuur van de gemeente moet transparant en integer zijn. Besluiten worden genomen met een duidelijke onderbouwing. Daarbij hoort een zorgvuldige afweging tussen verschillende belangen.

De gemeente kan haar taak alleen goed uitvoeren met voldoende financiële middelen. Dat betekent dat er enerzijds scherp gekeken wordt of de dingen die we doen ook daadwerkelijk nodig zijn, en anderzijds is het voor PvdA/GroenLinks geen taboe om belastingen te verhogen als noodzakelijke voorzieningen, zoals de Bibliotheek, anders zouden verdwijnen.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Een realistisch financieel beleid: we moeten als gemeente doen wat nodig is. Als daar te weinig geld voor is, wordt kritisch gekeken naar de uitgaven. Maar we bezuinigen niet om het bezuinigen. Als het écht nodig is, is verhoging van belastingen geen taboe. Bijvoorbeeld voor het behoud van belangrijke voorzieningen, zoals de Bibliotheek.
 • Bij elk beleidsstuk wordt duidelijk gemaakt wat de doelen zijn, wat we daarvoor gaan doen en welke kosten eraan verbonden zijn. Daarnaast evalueren we of de doelen bereikt worden, of dat we het beleid bij moeten stellen.
 • Een betrouwbare overheid stelt niet alleen regels vast, maar zorgt er ook voor dat er gehandhaafd wordt wanneer inwoners of organisaties zich niet aan de regels houden. Daarom willen we dat er meer inzet komt op het stimuleren van naleving van lokale regels. Dit kan door goede voorlichting en zichtbaar handhaven.
 • We willen geen toename van gemeentelijk cameratoezicht in de openbare ruimte. Inwoners moeten niet continue gevolgd worden.
 • We steunen geen voorstellen om de coffeeshop in De Ronde Venen te sluiten of de opening van nieuwe coffeeshops te voorkomen.
 • We voeren geen beperkingen in op de huidige zondagopenstelling.
 • Bij aanbestedingen lokale bedrijven bij gelijke kwaliteit voorrang geven.
 • De inkomsten van de hondenbelasting inzetten om voorzieningen te creëren voor honden, dan gaat het onder meer om openbare poepzakjesdispensers en uitlaatplekken.
 • We willen dat de gemeente goed bereikbaar en toegankelijk is voor inwoners en dat er tijdig gereageerd wordt op vragen van inwoners.
 • De beheerplannen voor wegen, bruggen, openbaar groen en verlichting scherp up to date houden om onnodige stijging van kosten te voorkomen.
 • De hoge kosten voor het openen van bruggen voor boten (deels) financieren uit het heffen van bruggeld.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Een motie aangenomen gekregen voor een korting op de leges die inwoners betalen bij het aanvragen van een vergunning voor verduurzamende investeringen.
 • Ons ingezet voor heldere indicatoren, zodat er inzicht ontstaat in hoeverre de dingen die we doen ook daadwerkelijk bijdragen aan de doelen die we willen bereiken.