Iedereen hoort erbij

PvdA/GroenLinks zet zich in voor een gemeente waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Verschillen tussen mensen maken onze gemeente kleurrijk en mooi. We geloven dat verschillen in bijvoorbeeld persoon, uiterlijk en identiteit niet verdelen, maar juist verbinden. Helaas is jezelf kunnen zijn nog niet altijd vanzelfsprekend. Daar wil PvdA/GroenLinks verandering in brengen.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Er komt een meerjarige actieagenda met als doel het tegengaan van discriminatie en uitsluiting. Deze acties willen we oppakken met lokale organisaties zoals sportclubs, verenigingen, scholen, kerken en moskeeën. Daarin willen we ook de acties vanuit het Regenboogstembusakkoord een plek geven.
 • We blijven strijden tegen hardvochtig asielbeleid. Bijvoorbeeld door te lobbyen voor het verruimen van het kinderpardon en opvang van (kind)vluchtelingen.
 • We maken ons sterk voor de opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders in onze gemeente. Mensen die huis en haard zijn ontvlucht voor oorlog, onderdrukking en geweld verdienen een veilig heenkomen.
 • Hulp/begeleiding van vluchtelingen niet in één keer stoppen na de periode van 2 jaar, maar deze afbouwen naar behoefte. Om zo te voorkomen dat deze mensen te vroeg aan hun lot overgelaten worden.
 • We zetten vol in op een toegankelijke gemeente. Zowel digitaal, door services als een Teletolk en een toegankelijke website, als in de openbare ruimte voor mensen met een fysieke of visuele beperking.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • We hebben moties ingediend en aangenomen gekregen voor beleid om discriminatie tegen te gaan en inclusie te bevorderen.
 • We hebben een motie ingediend en aangenomen gekregen om het Regenboogstembusakkoord uit te voeren.
 • We hebben een motie ingediend en aangenomen gekregen om gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimte te controleren op toegankelijkheid en waar nodig maatregelen te nemen om die te verbeteren.
 • Na vragen van PvdA/GroenLinks is de mogelijkheid van contact met de gemeente via een Teletolk aan de website toegevoegd. Dit biedt uitkomst voor mensen met een gehoor- of spraakbeperking.
 • We hebben een amendement mede geïnitieerd om bekendmakingen en vergunningen in het lokale weekblad te blijven publiceren.
 • We hebben een motie ingediend om met de Sinterklaascomités het gesprek aan te gaan over Zwarte Piet om te komen tot een inclusief Sinterklaasfeest.
 • We hebben moties ingediend voor de landelijke opvang van vluchtelingkinderen en voor lobby voor verruiming van het kinderpardon.
 • We hebben ons ingezet voor goede opvang voor Afghaanse vluchtelingen.