Mobiliteit en infrastructuur

PvdA/GroenLinks vindt het belangrijk om gezonde en schone vormen van mobiliteit te stimuleren, dan gaat het om wandelen, fietsen en het openbaar vervoer. Dat doen we door de investeren in goede wandel- en fietsinfrastructuur, en in te zetten op snel en hoogwaardig openbaar vervoer.

Ook zetten we ons in tegen vervoersarmoede. Wanneer je bijvoorbeeld niet meer kunt autorijden, fietsen, slecht ter been bent en de dichtstbijzijnde bushalte ver weg is, kun je in een isolement raken. Daarom zijn de buslijnen door de kernen en vervoer op afroep noodzakelijk.

PvdA/GroenLinks wil goed en snel internet in de hele gemeente, dus ook in de buitengebieden. Het na vijf jaar eenzijdig afblazen van de afspraak tot aanleg van glasvezel in het buitengebied door DeltaFiber is voor PvdA/GroenLinks zeer teleurstellend. PvdA/GroenLinks wil doorpakken met een betrouwbare leverancier.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • De maximumsnelheid van 100 km per uur op de A2 overdag behouden en ons blijven inzetten om de snelheid ook ‘s nachts van 130 terug te brengen naar 100 km/uur.
 • De N201 onder geen beding verbreden. Wel kijken we naar alternatieven om de doorstroming te verbeteren, bijvoorbeeld het ontmoedigen van het (vracht)verkeer dat de N201 als sluiproute gebruikt en tegengaan van maatregelen die ertoe leiden dat er meer verkeer aangetrokken wordt.
 • Geen nieuwe parallelweg door het centrum van Vinkeveen of een andere route dwars door bestaande woningen en/of wijken.
 • Een maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 30 km/uur, zoals in Abcoude.
 • Een maximumsnelheid buiten de bebouwde kom van 60 km/uur.
 • Wanneer er te hard gereden wordt op wegen, willen we dat er verkeersremmende maatregelen genomen worden.
 • Meer (elektrische) deelauto oplossingen naar de gemeente halen.
 • Duurzame mobiliteit stimuleren door het plaatsen van voorzieningen voor het opladen van elektrische auto’s en fietsen.
 • Het gemeentelijk wagenpark verduurzamen door zoveel mogelijk over te stappen op elektrische auto’s.
 • Een hoogwaardig, snel en goed verbonden openbaar vervoer. Daarvoor zetten we in op snellere en hoogfrequente routes voor buslijnen 126 en 130, zodat deze een goed alternatief vormen voor de auto, en rustige lijnen door de dorpen zodat dicht bij huis opgestapt kan worden (120, 121, 123 en 526).
 • De route van buslijn 120 willen we aanpassen zodat deze langs Station Abcoude rijdt. Daarmee doet de bus ook Het Sporthuis Abcoude, het bedrijventerrein en de sportvelden aan.
 • Op de route van buslijn 123 willen we een extra halte aan de provinciale weg ter hoogte van de dorpsstraat in Wilnis. Zodat het dorpscentrum beter bereikbaar wordt.
 • In aanvulling op de buslijnen willen we vervoer op afroep, zoals Syntus Flex, uitbreiden naar de hele gemeente. Zo wordt het vanaf elke plek in de gemeente mogelijk om toegang te krijgen tot het openbaar vervoer.
 • In de hele gemeente willen we glasvezel realiseren, zodat iedereen gebruik kan maken van snel internet en thuis kan werken.
 • Wanneer er sprake is van grote parkeerproblematiek willen we dat dit gereguleerd wordt, bijvoorbeeld via de instelling van een blauwe zone met parkeervergunningen of de invoering van betaald parkeren.
 • Afschaffen van de verplichting om bij (her)bouw van woningen parkeerplaatsen op het eigen terrein aan te leggen, zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor kleine bouwprojecten.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Verkeersveiligheid op verschillende plekken in de gemeente, zoals de Herenweg/Kerklaan in Vinkeveen, de Dukaton in Mijdrecht, de Rijksstraatweg in Baambrugge en het voorkomen van bouwverkeer door de Fortbuurt in Abcoude.
 • Ons verzet tegen plannen die zorgen voor grote verkeerstoename in Vinkeveen. Oplossingen zien we in het omleiden en ontmoedigen van verkeer, niet in meer asfalt.
 • Gepleit voor 30 km/uur in de dorpen, onder meer in Vinkeveen.
 • Ons ingezet om buslijn 120 langs het NS-Station Abcoude te krijgen.
 • We hebben ons ingezet voor meer deelautogebruik, stimulering van wandelen en fietsen en bij nieuwe ontwikkelingen meer deelgebruik van parkeerplekken.