Sport en bewegen

Sport en beweging is gezond. Daarom is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te sporten en bewegen. Te beginnen bij de jeugd, want ook hier geldt: jong geleerd, is oud gedaan. Maar ook voor ouderen met mindere mobiliteit hebben we voldoende mogelijkheden nodig om te bewegen en gezond ouder te worden.

Dat betekent voldoende wandel- en fietspaden in de leefomgeving en het ondersteunen van sportverenigingen en zwembaden. Sporten moet overal kunnen, alleen en samen.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Sportverenigingen stimuleren en ondersteunen om deze toegankelijker te maken voor een zo breed mogelijke doelgroep, denk bijvoorbeeld aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking.
 • Sportverenigingen zo nodig financiële steun geven om te kunnen zorgen voor een breed, toegankelijk en voor iedereen betaalbaar sportaanbod.
 • Meer inzetten op beweegmogelijkheden voor ouderen in de buitenruimte, zoals beweegtuinen en wandelroutes. Specifiek voor senioren is het belangrijk om in beweging te blijven ter bevordering van de gezondheid.
 • Voor senioren en mensen met een beperking komt er een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten, afgestemd op de behoeften van deze verschillende groepen.
 • Dat meer jongeren gaan sporten en lid worden van een sportvereniging. Alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen een kennismakingsprogramma bij verschillende sportverenigingen.
 • Inzetten op verduurzaming van de binnen- en buitensportaccommodaties.
 • Dat er meer sport- en spelmogelijkheden komen in de openbare ruimte, denk bijvoorbeeld aan hardlooppaden en speeltuinen.
 • We ondersteunen het initiatief voor een combibaan in Wilnis.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Ondersteuning en het met raad en daad bijstaan van het burgerinitiatief Het Sporthuis Abcoude.
 • We hebben voorstellen gesteund voor duurzame vernieuwing van sportvelden, voor zowel voetbal- als hockeyclubs in de gemeente.
 • We hebben ons ingezet voor betere wandel- en fietspaden om zo beweging te stimuleren.