Armoede

Voor PvdA/GroenLinks is het niet aanvaardbaar dat mensen leven in armoede. Ook in De Ronde Venen komt armoede voor, het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening neemt toe en de voedselbanken groeien. Ook verborgen armoede komt bij ons voor. PvdA/GroenLinks vindt het uitermate belangrijk dat alle mogelijkheden worden benut om armoede met een ruimhartige aanpak te bestrijden opdat onze inwoners vrij van geldzorgen deel kunnen nemen aan onze samenleving. Voor kinderen vragen we bijzondere aandacht omdat armoede leidt tot sociaal- en maatschappelijk isolement en de ontwikkelingskansen in de weg staat.

In de komende raadsperiode willen we:

  • Een ruimhartig armoedebeleid voeren met speciale aandacht voor kinderen en jongeren, zodat volwassenen en kinderen die opgroeien in armoede toch zo veel mogelijk volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving.
  • De bestaande regelingen voor de minima behouden en waar mogelijk uitbreiden, zoals bijvoorbeeld de inkomstenondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten, de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag.
  • Scholen, maatschappelijke organisaties en hulpverleners inzetten om mensen met problematische schulden te bereiken, ondersteunen en uit de schulden te helpen.
  • Samenwerken met organisaties als het Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds en de Stichting Jongeren Actief om kinderen en jongeren die opgroeien in armoede deel te kunnen laten nemen aan activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur.
  • Maatschappelijke organisaties die zich inzetten om mensen in armoede te helpen, zoals bijvoorbeeld de voedselbank, financieel ondersteunen wanneer daar behoefte aan is.
  • Zwemlessen voor het behalen van een zwemdiploma blijven vergoeden voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen.
  • De schuldhulpverlening eenvoudiger en toegankelijk maken en alleen werken met bewindvoerders die voldoen aan het keurmerk bewindvoering. Hierbij is het van belang dat mensen niet alleen in een financieel stabiele situatie komen, maar uiteindelijk ook schuldenvrij worden doormiddel van bijvoorbeeld begeleiding richting een traject van schuldsanering.
  • Sociaal Raadslieden meer formatie geven, zodat ze ook meer aan preventie kunnen doen.