Overlijden Warner Bruins Slot

Ons bereikte het droevige bericht dat Warner Bruins Slot op 11 mei jl. op 67-jarige leeftijd is overleden. Wij zijn hierdoor bijzonder aangeslagen. Warner was van 2017 tot en met 2021 een zeer gewaardeerd commissielid en, tot hij ziek werd, actief steunfractielid voor de PvdA/GroenLinks-fractie in de gemeenteraad van De Ronde Venen. In zijn rol als commissie- en steunfractielid zette…

Lees verder

PvdA/GroenLinks in gesprek met de coalitievormende partijen

Ronde Venen Belang, VVD en D66 voeren formatiegesprekken om te komen tot een nieuwe coalitie en een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. Op zaterdag 23 april spraken ze de niet-coalitievormende partijen over wat zij willen dat er de komende raadsperiode gaat gebeuren. PvdA/GroenLinks heeft aandacht gevraagd voor onder meer betaalbare woningbouw en een voortvarende aanpak van de klimaatcrisis. Fractievoorzitter…

Lees verder