Gemeenteraad stemt helaas tegen ruimer Kinderpardon

Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 400 kinderen die hier meer dan vijf jaar wonen en hier geworteld zijn, maar desondanks uitgezet dreigen te worden. Om dergelijke situaties te voorkomen is er het Kinderpardon. Helaas zijn hier zulke strikte regels aan verbonden, dat in de praktijk geen enkel kind ervoor in aanmerking komt. PvdA/GroenLinks vindt dat deze regels verruimd moeten worden en deed tijdens de raadsvergadering vorige week het voorstel om hiervoor bij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten. Helaas kreeg dit voorstel geen steun van de rest van de gemeenteraad.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het is teleurstellend dat de raad van De Ronde Venen het niet belangrijk vindt om een oplossing te vinden voor een grote groep kinderen die het land uitgezet dreigt te worden. Al 55 gemeenten hebben de Staatssecretaris opgeroepen de regels van het kinderpardon soepeler toe te passen. Die oproep hadden we als gemeente De Ronde Venen kunnen versterken.”

Gewortelde kinderen
Afgelopen zomer kwam de situatie van Lili en Howick vol in het nieuws. Twee Nederlandse kinderen van Armeense afkomst die het land uitgezet dreigden te worden. Op het allerlaatste moment heeft de Staatssecretaris besloten dat ze alsnog mochten blijven. Om dit soort situaties te voorkomen is er in Nederland het Kinderpardon. Dit pardon is er voor kinderen die hier al langer dan vijf jaar wonen.

Aan dit Kinderpardon zit echter de voorwaarde dat er vanaf het begin in de procedure meegewerkt moet zijn aan de uitzetting. Dit zogenaamde ‘meewerkcriterium’ wordt zo streng toegepast dat er altijd wel een punt is dat gezien wordt als niet meewerken, waardoor kinderen niet voor het pardon in aanmerking komen. Er zijn zelfs situaties bekend, waarin zelfs alleen al het aanvragen van het Kinderpardon als reden voor niet meewerken aan de uitzetting gezien werd.

Versoepeling meewerkcriterium
PvdA/GroenLinks vindt dat wanneer kinderen hier geworteld zijn, ze niet uitgezet mogen worden naar een voor hen onbekend land, waarvan ze de taal niet eens spreken. Deze kinderen zijn in feite niet anders dan elk ander Nederlands kind dat hier opgroeit. Zij mogen niet gestraft worden voor de keuzes die hun ouders ooit gemaakt hebben.

Om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt voor de 400 kinderen die nu uitzet dreigen te worden, diende PvdA/GroenLinks een motie in die de wethouder opriep om bij de Staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium. De motie werd naast PvdA/GroenLinks, alleen gesteund door één raadslid van D66.

Kroon: “In De Ronde Venen hebben we op dit moment geen kinderen wonen die hier langer dan vijf jaar wonen en uitgezet dreigen te worden, maar in de toekomst kan dit wel het geval zijn. Het is treurig om te moeten constateren dat de andere partijen de kans om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, zowel binnen als buiten De Ronde Venen, hebben laten liggen.”

Klik hier om de motie te lezen.

Papiercontainer op Dr. van Doornplein is doorn in het oog van omwonenden

De papiercontainer op het Dr. van Doornplein in Abcoude is voor veel inwoners een doorn in het oog. Vaak staan er grote hoeveelheden papier voor en naast de container, en waait het bij stevige wind alle kanten op. De tot nu toe genomen maatregelen zoals het plaatsen van een bord, wegmarkeringen en het vaker legen van de container hebben voor alsnog niet geholpen. PvdA/GroenLinks heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het is mooi dat inwoners hun papier weg kunnen brengen naar een container zoals op het Dr. van Doornplein, maar dan moet dat wel op een nette manier kunnen. Bij de container die er nu staat ligt er vaak veel papier voor of naast de container met alle gevolgen van dien. Een container met deuren aan de bovenkant, zoals er voorheen stond, zou al een deel van de overlast weg kunnen nemen.”

Overlast
Sinds 1 januari levert een ander bedrijf de papiercontainers. Daardoor is er ook een ander model container komen te staan met deuren aan de zijkant. Inwoners moeten hierbij de container inlopen om het papier zo ver mogelijk naar achteren erin te leggen. Het gevolg hiervan is dat er achterin een berg ontstaat waar veel papier langs naar buiten glijdt. Daarnaast zijn er ook inwoners die hun papier niet in, maar voor of naast de container zetten met overlast tot gevolg.

Maatregelen
De rommel wordt veelal opgeruimd door betrokken buurtbewoners, maar het is de verantwoordelijkheid van de gemeente, samen met de school en de hockeyvereniging waar de opbrengst van het oud papier heen gaat, om ervoor te zorgen dat het netjes blijft. Om de problemen te verhelpen heeft de gemeente wegmarkeringen geplaatst, een bord met de boodschap om het papier zo ver mogelijk achterin de container te plaatsen en wordt de container vaker geleegd. Om de druk op de papiercontainer te verminderen heeft de gemeente daarnaast inwoners aangeschreven die eerder een papierkliko geweigerd hebben met de vraag of ze deze alsnog willen. Helaas hebben deze maatregelen het probleem nog niet opgelost.

Schriftelijke vragen
PvdA/GroenLinks vindt dat de gemeente snel met een goede oplossing moet komen en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. De fractie wil weten wat het college op korte termijn gaat doen om het probleem te verhelpen en of het college bereid is om er een ander soort container neer te zetten, bijvoorbeeld met deuren aan de bovenkant. Daarnaast wil de fractie weten wat het resultaat is van de brief aan inwoners om alsnog een papierkliko aan huis te krijgen. Als laatste wil de fractie weten of het college bereid is om papier voortaan ook in augustus bij huishouders op te halen om zo ook in de zomer de druk op de containers te verminderen. Hiermee sluit de fractie aan bij eerdere vragen van D66.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Investeren in duurzaamheid met ‘groene leges’ een stukje goedkoper

Dankzij een aangenomen motie van PvdA/GroenLinks wordt het investeren in een duurzamere woning in De Ronde Venen een stukje goedkoper. Inwoners die een woning bouwen die duurzamer is dan wettelijk verplicht is of een bestaande woning verduurzamen, krijgen in de toekomst de mogelijkheid om een deel van de kosten voor de omgevingsvergunning terug te krijgen.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Voor een omgevingsvergunning moeten leges betaald worden aan de gemeente. De bouw- dan wel aanlegkosten vormen de basis voor de hoogte hiervan. Door een duurzamere en veelal hogere investering te doen betaal je dus ook meer leges. Met ons voorstel voor ‘groene leges’ krijgen inwoners de mogelijkheid om geld terug te krijgen voor tenminste dat deel dat het gevolg is van de hogere investering.”

Verduurzaming stimuleren
Met de maatregel wil PvdA/GroenLinks inwoners stimuleren om meer te investeren in de verduurzaming van hun woning.

“In 2040 willen we als gemeente klimaatneutraal zijn. Daarvoor hebben we de inwoners ontzettend hard nodig, want zonder hen gaan we die doelstelling niet halen. Het is dan ook van groot belang om drempels voor inwoners weg te nemen. Met deze teruggaafmogelijkheid is dat vast één drempel minder,” aldus Kroon.

Groene leges in 2019
De motie werd op donderdag 31 mei met brede steun aangenomen, alleen Ronde Venen Belang (RVB) en Lijst 8 Kernen stemden tegen. Hoewel de wethouder voor wat betreft het tijdspad nog een slag om een arm hield, hoopt PvdA/GroenLinks dat met het aannemen van deze motie de mogelijkheid voor teruggaaf van leges vanaf 2019 een feit zal zijn.