Papiercontainer op Dr. van Doornplein is doorn in het oog van omwonenden

De papiercontainer op het Dr. van Doornplein in Abcoude is voor veel inwoners een doorn in het oog. Vaak staan er grote hoeveelheden papier voor en naast de container, en waait het bij stevige wind alle kanten op. De tot nu toe genomen maatregelen zoals het plaatsen van een bord, wegmarkeringen en het vaker legen van de container hebben voor alsnog niet geholpen. PvdA/GroenLinks heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het is mooi dat inwoners hun papier weg kunnen brengen naar een container zoals op het Dr. van Doornplein, maar dan moet dat wel op een nette manier kunnen. Bij de container die er nu staat ligt er vaak veel papier voor of naast de container met alle gevolgen van dien. Een container met deuren aan de bovenkant, zoals er voorheen stond, zou al een deel van de overlast weg kunnen nemen.”

Overlast
Sinds 1 januari levert een ander bedrijf de papiercontainers. Daardoor is er ook een ander model container komen te staan met deuren aan de zijkant. Inwoners moeten hierbij de container inlopen om het papier zo ver mogelijk naar achteren erin te leggen. Het gevolg hiervan is dat er achterin een berg ontstaat waar veel papier langs naar buiten glijdt. Daarnaast zijn er ook inwoners die hun papier niet in, maar voor of naast de container zetten met overlast tot gevolg.

Maatregelen
De rommel wordt veelal opgeruimd door betrokken buurtbewoners, maar het is de verantwoordelijkheid van de gemeente, samen met de school en de hockeyvereniging waar de opbrengst van het oud papier heen gaat, om ervoor te zorgen dat het netjes blijft. Om de problemen te verhelpen heeft de gemeente wegmarkeringen geplaatst, een bord met de boodschap om het papier zo ver mogelijk achterin de container te plaatsen en wordt de container vaker geleegd. Om de druk op de papiercontainer te verminderen heeft de gemeente daarnaast inwoners aangeschreven die eerder een papierkliko geweigerd hebben met de vraag of ze deze alsnog willen. Helaas hebben deze maatregelen het probleem nog niet opgelost.

Schriftelijke vragen
PvdA/GroenLinks vindt dat de gemeente snel met een goede oplossing moet komen en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. De fractie wil weten wat het college op korte termijn gaat doen om het probleem te verhelpen en of het college bereid is om er een ander soort container neer te zetten, bijvoorbeeld met deuren aan de bovenkant. Daarnaast wil de fractie weten wat het resultaat is van de brief aan inwoners om alsnog een papierkliko aan huis te krijgen. Als laatste wil de fractie weten of het college bereid is om papier voortaan ook in augustus bij huishouders op te halen om zo ook in de zomer de druk op de containers te verminderen. Hiermee sluit de fractie aan bij eerdere vragen van D66.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Investeren in duurzaamheid met ‘groene leges’ een stukje goedkoper

Dankzij een aangenomen motie van PvdA/GroenLinks wordt het investeren in een duurzamere woning in De Ronde Venen een stukje goedkoper. Inwoners die een woning bouwen die duurzamer is dan wettelijk verplicht is of een bestaande woning verduurzamen, krijgen in de toekomst de mogelijkheid om een deel van de kosten voor de omgevingsvergunning terug te krijgen.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Voor een omgevingsvergunning moeten leges betaald worden aan de gemeente. De bouw- dan wel aanlegkosten vormen de basis voor de hoogte hiervan. Door een duurzamere en veelal hogere investering te doen betaal je dus ook meer leges. Met ons voorstel voor ‘groene leges’ krijgen inwoners de mogelijkheid om geld terug te krijgen voor tenminste dat deel dat het gevolg is van de hogere investering.”

Verduurzaming stimuleren
Met de maatregel wil PvdA/GroenLinks inwoners stimuleren om meer te investeren in de verduurzaming van hun woning.

“In 2040 willen we als gemeente klimaatneutraal zijn. Daarvoor hebben we de inwoners ontzettend hard nodig, want zonder hen gaan we die doelstelling niet halen. Het is dan ook van groot belang om drempels voor inwoners weg te nemen. Met deze teruggaafmogelijkheid is dat vast één drempel minder,” aldus Kroon.

Groene leges in 2019
De motie werd op donderdag 31 mei met brede steun aangenomen, alleen Ronde Venen Belang (RVB) en Lijst 8 Kernen stemden tegen. Hoewel de wethouder voor wat betreft het tijdspad nog een slag om een arm hield, hoopt PvdA/GroenLinks dat met het aannemen van deze motie de mogelijkheid voor teruggaaf van leges vanaf 2019 een feit zal zijn.

Mantelzorgers moeten beter ondersteund worden

In De Ronde Venen worden mantelzorgers ondersteund door het Steunpunt Mantelzorg van welzijnsorganisatie Tympaan de Baat. Daarnaast biedt de gemeente ondersteuning door goedkope huishoudelijke hulp aan te bieden en een jaarlijkse tegoedbon in de vorm van de mantelzorgwaardering. Niet iedereen is echter geholpen met huishoudelijke hulp of een tegoedbon en daarom heeft PvdA/GroenLinks een motie ingediend om het aanbod uit de breiden afhankelijk van de behoeftes van mantelzorgers.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Mantelzorgers doen geweldig werk in het ondersteunen en/of verzorgen van hun naasten. Dit kan echter ook heel erg zwaar zijn. Daarom is het belangrijk dat er vanuit de gemeente goede ondersteuning wordt geboden, die aansluit bij de behoefte die mantelzorgers hebben. Daarom hebben wij het college middels een motie gevraagd om die behoeftes te inventariseren en op basis daarvan een voorstel te doen voor uitbreiding van de ondersteuning.”

Niet alle mantelzorgers in beeld
Iedereen die een ander onbetaalde hulp of zorg biedt is in principe mantelzorger. Dan kan het gaan om hulp aan een buurvrouw, de dagelijkse zorg voor een partner of de zorg van een kind voor een ouder. Als gemeente is het lastig om mantelzorgers in beeld te krijgen en te ondersteunen. Dit is met name het geval bij jonge mantelzorgers die bijvoorbeeld zorg geven aan hun ouders. Zij krijgen dan ook niet altijd de ondersteuning die nodig is. Daarbij heeft iedere mantelzorger op basis van zijn of haar situatie een eigen ondersteuningsbehoefte.

Pieter Kroon: “De gemeente moet zoveel mogelijk ondersteuning bieden op basis van behoeften die mantelzorgers hebben en niet alleen op basis van standaard hulpvormen als huishoudelijke hulp. Daarmee zijn namelijk niet alle mantelzorgers geholpen.”

De motie werd uiteindelijk met raadsbrede steun aangenomen.