Blog: Zijn we er klaar voor?…

Willem Roelofs (1822 - 1897). Bij het Abcoudermeer.
Willem Roelofs (1822 – 1897). Bij het Abcoudermeer.

Op 1 januari 2015 krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorg voor jeugdigen, ouderen, de thuiszorg etc. Het land is in rep en roer want de gemeenten gaan het niet redden. Onze wethouder wordt bedolven onder vragen over autistische kinderen die geen zorg meer zouden krijgen, de aanbesteding van de thuiszorg, de verzorgingshuizen die gaan sluiten en zo wat andere vragen, gesteld door partijen die er in de Kamer allemaal voor waren dat er bezuinigd zou worden en dat de decentralisatie zou moeten worden voortgezet.Het antwoord op die vragen is duidelijk. Er worden honderden miljoenen bespaard op de zorg. Er worden dit jaar in de zorg 60.000 mensen ontslagen, dan kunnen we toch niet beweren dat de zorg op het zelfde kwaliteitsniveau zal blijven of hebben al die werknemers de laatste jaren uit hun neus zitten eten? Of zijn al die 14 instellingen die zich met één probleemgezin bemoeien plotseling efficiënt gaan werken? Voorlopig neemt de werkgelegenheid af. Asscher kwam met het alarmerende bericht dat door de robotisering we straks geen werk meer hebben. Het werd als een nieuw inzicht gepresenteerd. Al honderdvijftig jaar geleden waren er economen die arbeidsloze fabrieken voorspelden. Jammer dat sommige PvdA-ers hun klassieken niet kennen. Asscher voorspelt een inktzwart scenario van massawerkeloosheid. Maar robots zijn een zegen. Bovendien zijn we één van de gelukkigste volkjes ter wereld en hebben we alles al. Dus zijn we er klaar voor? Absoluut! Die 19e eeuwse economen schetsten een heel ander scenario; ‘s morgens vissen, ‘s middags jagen en ‘s avonds met elkaar bespreken hoe het nog beter kan. Eindelijk tijd om je kinderen op te voeden, het parkje op de hoek van je straat te onderhouden en samen te bedenken hoe we het zwembad open kunnen houden… Dus niks doemscenario. De Lichtende Toekomst is waar we voor gaan. Gaat het er toch nog van komen.

Hans van Kessel