Burgerinitiatief voor sportgebouw met zwembad in Abcoude aangenomen!

Schets van nieuwe sportgebouw door architect Alberts & Van Huut

Op donderdag 28 september was het moment van de waarheid voor de initiatiefnemers van het burgerinitiatief voor een gecombineerd sportgebouw in Abcoude. Tot grote vreugde van de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is het plan zo goed als unaniem aangenomen.

Raadslid Pieter Kroon: “Wij zijn ontzettend blij dat het burgerinitiatief is aangenomen! Dankzij het doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers is het uiteindelijk gelukt om een ruime meerderheid achter het plan te krijgen en kan er, als alles goed gaat, vanaf 2020 weer gezwommen worden in Abcoude!”

Gecombineerd sportgebouw
Het nieuwe sportgebouw bestaat uit zowel een zwembad als een grote sportzaal en vervangt daarmee het voormalige Het Meerbad en de verouderde Kees Bonzaal. Met de komst van dit sporthuis wordt opnieuw onderdak geboden aan de Abcoudse zwemsportverenigingen, kunnen kinderen weer leren zwemmen in Abcoude en zal het voor ouderen makkelijker worden om met deze blessurevrije sport in beweging te blijven. De grote sportzaal biedt ruimte voor het bewegingsonderwijs van de vier basisscholen in Abcoude en aan verschillende (binnen)sportverenigingen.

Pieter Kroon: “Dit sporthuis is een investering in het verenigingsleven, de gezondheid van onze inwoners en de veiligheid in een waterrijke gemeente als de onze. Door het formaat van de sportzaal biedt deze niet alleen ruimte voor bestaande en nieuwe binnensportverenigingen, maar ook voor zaalvoetbal- en hockey. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van de hockey en voetbal in Abcoude in vervulling.”

Burgerinitiatief
Het nemen van dit besluit via een burgerinitiatief is behalve bijzonder, ook uniek te noemen. Uniek voor De Ronde Venen, maar ook uniek in zijn soort qua volledigheid en omvang. Begin 2016 gaf Esther Grondijs, voormalig raadslid van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, aan haar raadslidmaatschap neer te willen leggen om zodoende de Stichting Zwembad Abcoude te kunnen helpen bij het schrijven van de business case en het burgerinitiatief. In januari 2017 was de business case voor een nieuw gecombineerd zwem/gymgebouw gereed en na analyse van de plannen door een externe partij en na verschillende informatieavonden en commissievergaderingen en bijstellingen heeft dit uiteindelijk geleid tot een burgerinitiatief dat zo goed als unaniem door de gemeenteraad wordt gedragen.

Pieter Kroon: “Esther meende meer te kunnen bereiken voor de inwoners van Abcoude door zich bij de actiegroep te voegen dan in de raad te blijven zitten. Wij zijn erg trots op haar inzet en doorzettingsvermogen en het resultaat dat de initiatiefnemers behaald hebben. Met het aannemen van dit initiatief blijkt eens te meer dat burgerparticipatie en vrijwilligerswerk de moeite waard zijn en dat waar een wil is, ook een weg is!”

Kijk hieronder onze inbreng in de raad terug:

Om deze video af te spelen moet u cookies van YouTube accepteren.
Als u deze cookies accepteert wordt er op deze pagina inhoud geladen afkomstig van YouTube. Hierop is dan ook het privacybeleid van YouTube van toepassing. Dit beleid kunt u via onderstaande link lezen.

Privacybeleid van YouTube

Als u inhoud van YouTube accepteert, dan zal uw keuze opgeslagen worden en zal deze pagina verversen, waarna u de video kunt afspelen.