Algemene beschouwingen begroting 2013 in de gemeenteraad

ernstgeinterviewdOp donderdag 8 november zijn de plannen van het college van B&W van De Ronde Venen voor 2013 besproken.

Onze fractie heeft daar een paar successen behaald: zo werd een motie aangenomen waarin het mogelijk wordt om kwijtschelding van lokale heffingen en belastingen ook aan kleine zelfstandigen en ZZP-ers te verlenen wanneer die een te laag inkomen hebben. Een andere motie van ons die werd aangenomen, maakt dat de kosten van kinderopvang mede in aanmerking worden genomen als uitgaven voor de kwijtscheldingstoets gemeentebelastingen en wordt gekoppeld aan een draagkrachtberekening.

De visie en plannen die de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal tijdens de raadszitting heeft ingebracht, zijn hier te lezen.

Meer ruimte nodig voor recreatiezwemmen in het weekend

zwembadRecreanten moeten het hele weekend kunnen zwemmen in het “Veenweidebad” in Mijdrecht. Gebruikers accepteren niet, dat het bad bijna het hele weekend is gesloten. Alleen op zondagochtend kan er worden gezwommen. Dat is de belangrijkste conclusie van de inventarisatie, georganiseerd door de raadsfractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal.

Aanleiding voor het “Meldpunt Veenweidebad” was de zomersluiting, die op veel weerstand stuitte. De raadsfractie wil dat de wethouder opnieuw overlegt met de exploitant Optisport over de openingstijden voor recreanten. Het zwembad in Mijdrecht kostte de gemeente 14 miljoen Euro en is daarmee een van de duurste gemeenschapsvoorzieningen.

De uitkomst van de online inventarisatie zal binnenkort door PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal gepresenteerd worden aan de ruim 30 Ronde Veners die reageerden op de oproep. Zij lieten een of meer reacties achter bij het “Meldpunt Veenweidebad” op deze website.

Download hier het volledige persbericht.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal neemt initiatief voor een betere bescherming van bomen in De Ronde Venen

voetangelweg_lres_1Een voorstel van het college voor een nieuwe regeling rond het kappen van bomen is na behandeling in de commissie Publieke Werken van april 2012 aangehouden. De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is bezig om over dit onderwerp een initiatiefvoorstel voor te bereiden. Aan de hand van een conceptvoorstel verzoekt de fractie aan te geven of voor het voorliggende voorstel draagvlak is.

Het conceptvoorstel van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal.