Kaalslag in Vinkeveen

De gevolgen van het in de afgelopen jaren gevoerde gemeentebeleid op het gebied van (het ontbreken van) kapvergunningen voor bomen liet zich dit keer in Vinkeveen zien. Eigenaar NS liet op haar terrein aan de Spoorlaan in Vinkeveen vele bomen vellen. Omwonenden protesteerden tevergeefs. Omdat er geen meldingsplicht geldt, waren zij ook niet van tevoren ingelicht.

Onze fractie werkt er hard aan om een beter bomenbeleid van de grond te krijgen.

Minima moeten ontzien worden bij extra bezuinigingen

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt dat de extra bezuiniging van 4,5 miljoen Euro die het college voorstelt, niet ten koste mag gaan van de financieel zwaksten in onze gemeente. De fractie heeft daarom een motie ingediend in de raadsvergadering van 28 juni 2012. Helaas kreeg deze motie onvoldoende steun. Een meerderheid van de raad wilde de mogelijkheid open houden om te bezuinigen op het budget voor de minima. Daarom zal de fractie bij de behandeling van de begroting 2013, het voorstel om de minima te ontzien opnieuw indienen. We moeten voorkomen dat zij bezuiniging op bezuiniging te verwerken krijgen, nu de overheid ook zwaar bezuinigt.

U kunt hier het gehele persbericht downloaden.