CDA, VVD en RVB: Geld voor zorg naar asfalt

Fractievoorzitter Ernst Schreurs
Ernst Schreurs

Uit de Kadernota 2017, waarin in grote lijnen de begroting van de gemeente wordt voorbereid, blijkt dat CDA, VVD en RVB willen bezuinigen op de zorg, en investeren in asfalt.

In 2015 heeft gemeente De Ronde Venen geld over gehouden aan de kosten voor zorg. Het is nog onduidelijk hoe dit komt. Zijn er minder mensen die zorg nodig hebben, zijn de indicaties te streng geweest of heeft het Rijk altijd teveel geld aan zorg besteed? Zonder op antwoord op deze vragen te wachten, stellen de coalitiepartijen voor om het budget voor 2017 met 600.000 euro te verminderen. Bovenop de Rijksbezuiniging van 1,2 miljoen euro, komt dit uit op een bezuiniging van 1,8 miljoen euro op zorg.

Kiki Hagen, fractievoorzitter D66: “Uit een recent rapport van Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat er nog heel veel onduidelijkheid is over de kosten voor zorg. Het SCP noemt het sociale domein van gemeenten een ‘Black box’. Niemand weet hoeveel mensen, ouderen en kinderen, zorg nodig hebben, en of de juiste mensen zorg krijgen of niet. Nu al bezuinigen geeft daarmee het verkeerde signaal.”

De ChristenUnie/SGP is het hier mee eens. Wim Stam: “de wethouders konden tijdens de Commissie niet aangeven waar de overschotten vandaan komen. Wij vermoeden dat er mensen thuis zitten die geen zorg durven te vragen, vooral ouderen.” Leonie Minnee, Lijst 8 Kernen vult aan: “Ook onder de jeugd zijn waarschijnlijk nog niet alle jongeren bereikt die hulp kunnen gebruiken. Dit gaat in de toekomst problemen geven. Denk aan al die jongeren die nu thuis op de bank hangen, maar met een zinvolle invulling van hun dagen aan hun toekomst zouden kunnen werken. Niemand weet over hoeveel jongeren het hier gaat. Nu al bezuinigen gaat hierbij zeker niet helpen.”

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt het daarnaast ook een verkeerd signaal dat er wel geld wordt uitgetrokken om wegen te verbeteren. Ernst Schreurs: “Er ligt op het gemeentehuis een lijst van wegen die onderhoud nodig hebben. Dit zijn wegen die technisch slecht zijn, of een gevaar voor het verkeer opleveren. De wegen die het college nu voorstelt om als eerste aan te pakken, staan niet op deze lijst. Op de vraag waarom deze wegen aangepakt gaan worden, antwoorden het college “omdat deze wegen voor de inwoners het meest zichtbaar zijn.” Schreurs kan zich  er niet in vinden dat er geld besteed gaat worden aan wegen die technisch nog voldoen en niet gevaarlijk zijn.

Zowel CDA als VVD en RVB waren opvallend stil tijdens de discussies over de bezuinigingen op de zorg, en de investeringen in prima wegen. Tijdens de raadsvergaderingen van 1 en 2 juni zullen ook zij met een standpunt moeten komen over deze wonderlijke gang van zaken.