Cultuur

De Ronde venen biedt veel op het gebied van kunst en cultuur. PvdA/GroenLinks wil het erfgoed in de gemeente behouden en ruimte bieden aan nieuwe initiatieven. Cultuurbeoefening- en beleving moet voor alle inwoners toegankelijk zijn. We willen de cultuursector daarnaast actief ondersteunen.

In de komende raadsperiode willen we: 

  • Dat de gemeente het lokale en regionale kunst- en cultuuraanbod beter promoot en een jaarlijkse cultuurkalender maakt voor de hele gemeente.
  • Een ambitieus cultuurbeleid, waarin de gemeente de verschillende uitingen van kunst en cultuur faciliteert door de financiële bijdrage structureel te verhogen.
  • Kunst- en cultuureducatie verder stimuleren.
  • Een (bescheiden) multifunctioneel theater in Mijdrecht.
  • De bibliotheken in De Ronde Venen behouden. De ontwikkeling van de bibliotheek tot ontmoetingsplaats, vraagbaak en plek voor educatie ondersteunen we.
  • Samen met de initiatiefnemers voor een Veenmuseum de mogelijkheden onderzoeken tot het realiseren daarvan.
  • De Stelling van Amsterdam en de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie zichtbaar en toegankelijk maken, uiteraard met respect voor de aanwezige natuurwaarden.