De Ronde Venen gaat fietsknelpunten aanpakken

PvdA/GroenLinks wil dat De Ronde Venen een aantrekkelijke gemeente is om in te fietsen. Helaas is dat niet overal in de gemeente het geval. Daarom heeft PvdA/GroenLinks voorgesteld om aan inwoners te vragen wat zij als fietsknelpunten ervaren en jaarlijks te kijken welke daarvan aangepakt kunnen worden. Het voorstel kreeg steun van de volledige gemeenteraad. Daarnaast besloot de raad om voor volgend jaar alvast budget beschikbaar te stellen voor een eerste reeks aan maatregelen. 

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “We zijn blij dat de fiets nu eindelijk een belangrijke plek inneemt in het gemeentelijk beleid. Met het aannemen van ons voorstel worden inwoners daar ook nadrukkelijk bij betrokken. Zij fietsen in onze gemeente en weten ook het beste waar de knelpunten zitten die de gemeente aan moet pakken.”

Meer aandacht voor de fiets
Wat PvdA/GroenLinks betreft moet je overal in de gemeente veilig en prettig kunnen fietsen. De fractie ontvangt vaak berichten van inwoners over fietsknelpunten in de gemeente. Deze zijn echter niet altijd bekend bij de gemeente en kunnen zo blijven liggen. Om daar verandering in te brengen nam PvdA/GroenLinks het initiatief voor het indienen van een motie. In de motie draagt de gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders op om aan inwoners te vragen wat zij als fietsknelpunten ervaren en die te betrekken bij de jaarlijks te nemen maatregelen voor het veiliger en aantrekkelijker maken van de fiets.
De motie werd mede ingediend door RVB, CDA, VVD, D66, CU-SGP en Lijst 8 Kernen en kreeg uiteindelijk steun van de volledige gemeenteraad.

Geld voor maatregelen komend jaar
Naast het inventariseren en aanpakken van knelpunten, werd er ook een voorstel ingediend om voor komend jaar vast budget beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen komend jaar al maatregelen genomen worden zoals het verbeteren/verminderen van palen op fietspaden, voorrang voor de fiets bij diverse fietsoversteken, extra en betere fietsenstallingen, oplaadpunten voor elektrische fietsen en een fietspad op de Oude Spoorbaan (N212 – Rondweg). Dit voorstel werd ingediend door de fracties van D66, VVD, PvdA/GroenLinks, CDA en CU-SGP en kreeg brede steun van de gemeenteraad. Alleen Lijst 8 Kernen stemde tegen het voorstel.

Pieter Kroon: “Het is belangrijk dat we nu serieus werk maken van schone en gezonde mobiliteit. Door fietsknelpunten aan te pakken en concrete maatregelen te nemen, maken we fietsen steeds veiliger en aantrekkelijker. Fietsen is schoon, gezond en, met de komst van onder meer de elektrische fiets, een steeds aantrekkelijker alternatief voor de auto.”

Klik hier om de motie te lezen.