De Ronde Venen krijgt inwonerpanels

Door een aangenomen motie van PvdA/GroenLinks wordt het in De Ronde Venen binnenkort mogelijk om inwonerpanels samen te stellen. Een inwonerpanel is een groep inwoners, samengesteld door loting, die de gemeenteraad adviseert bij een belangrijke beslissing. Een advies is niet bindend, maar de gemeenteraad moet een advies wel serieus nemen en kan daar alleen gemotiveerd van afwijken.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de politiek afneemt. Inwoners voelen zich onvoldoende gehoord. Door gebruik te maken van gelote inwonerpanels kunnen we inwoners op een nieuwe manier bij de politiek betrekken. Waarbij we ook mensen betrekken die normaal gesproken niet zo snel van zich laten horen. Daarnaast zorgt de vorm ervoor dat er een weloverwogen advies komt, waarbij alle voor- en tegenargumenten worden gehoord en afgewogen.”

Wat is een inwonerpanel precies?
Het komt er op neer dat de raad voor een belangrijk beleidsonderwerp een inwonerpanel kan laten samenstellen welke tot stand komt doormiddel van loting, zodat er sprake is van een goede vertegenwoordiging van inwoners. Deze panels kunnen afhankelijk van het onderwerp variëren van bijvoorbeeld 16 tot 60 inwoners. Hier worden dan van te voren (financiële) kaders voor vastgesteld door de gemeenteraad, zodat duidelijk is wat precies de vraag is en waar het advies over moet gaan. Vervolgens krijgen de leden van deze panels de mogelijkheid om informatie op te vragen, (ambtelijke) experts te horen en uiteindelijk tot een weloverwogen advies te komen dat de raad in haar besluitvorming moet betrekken.

Motie met krappe meerderheid aangenomen
De motie van PvdA/GroenLinks riep op tot het mogelijk maken van inwonerpanels in De Ronde Venen. De motie werd met 13 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen. Het voorstel kreeg daarmee steun van de fracties van RVB, D66, ChristenUnie-SGP en Lijst 8 Kernen.

Pieter Kroon: “Ik ben blij dat een meerderheid van de raad ervoor heeft gekozen om te willen experimenteren met het op nieuwe manieren betrekken van inwoners bij de politiek. We kijken uit naar het eerste advies van een inwonerpanel.”