De Ronde Venen moet meer en groener woningen bouwen!

PvdA/GroenLinks De Ronde Venen heeft het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd wat de mogelijkheden zijn om meer woningen te bouwen dan nu gepland staan in het tweede deel van de nieuwbouwwijk de Maricken in Wilnis. Hier worden nu 470 nieuwe woningen voorzien, maar met een hogere bebouwingsdichtheid is het mogelijk om dit aantal te vergroten.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen met zowel lagere als middeninkomens. PvdA/GroenLinks vindt dat we als gemeente De Ronde Venen zorgvuldig om moeten gaan met de ruimte die we hebben en dat we dus zo min mogelijk in het groen moeten bouwen. Daarom willen we dat het college onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om in de Maricken meer woningen te bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van een groene en prettige woonomgeving.”

Hogere woningdichtheden
Voor de Maricken fase 2 is een woningdichtheid van 25 woningen per hectare voorzien, maar er worden elders in het land ook mooie en groene wijken gebouwd met een woningdichtheid van 30 – 35 woningen per hectare. Een voorbeeld hiervan is de woonwijk De Bras in Ypenburg, waar de gemeenteraad recent op excursie is geweest. Door wijken slim in te richten, met veel groen en water, kun je een prettige en sfeervolle woonwijk realiseren met meer woningen die passen bij de behoeftes van inwoners van De Ronde Venen.

Schriftelijke vragen
PvdA/GroenLinks heeft het college gevraagd of zij ook vindt dat er in De Ronde Venen meer betaalbare woningen voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen gebouwd moeten worden. Verder heeft de fractie gevraagd wat de mogelijkheden zijn om in de Maricken fase 2 meer woningen te bouwen en als die mogelijkheden er zijn, op welke manier dat dan gerealiseerd kan worden. Als laatste wil de fractie weten of het college, wanneer blijkt dat het mogelijk en haalbaar is, de gemeenteraad een voorstel wil doen voor het bouwen van meer woningen in de Maricken.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.