De Ronde Venen stopt met bestrijding onkruid met Roundup

Recent kreeg PvdA/GroenLinks van een inwoner de melding dat het onkruid in de straat met glyfosaat, Roundup Ultima, bestreden zou worden. Na navraag bij de gemeente bleek dit inderdaad het geval. PvdA/GroenLinks heeft daarop een motie ingediend om hier per direct mee te stoppen en te kiezen voor niet-chemische bestrijdingsmethoden. Deze motie werd aangenomen.  

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het gebruik van glyfosaat heeft negatieve effecten op de biodiversiteit, zo doodt het zowel planten als dieren. Daarnaast wordt glyfosaat in verband gebracht met schade aan de gezondheid, zo zou het onder meer kankerverwekkend zijn. We zijn dan ook blij dat onze motie is aangenomen en de gemeente hier per direct mee stopt!”

Rechterlijke uitspraak
Sinds 2016 was het gebruik van glyfosaat voor onkruidbestrijding op verharding verboden. De rechtbank in Den Haag oordeelde op 24 november 2020 echter dat het verbod op professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen als glyfosaat op verharding juridisch geen standhoudt. Het verbod mist een wettelijke grondslag. Hierdoor is het gebruik hiervan tijdelijk weer toegestaan.

De Tweede Kamer nam op 8 december 2020 de motie Bromet c.s. aan. Deze vroeg de regering zo snel als mogelijk die grondslag wel te creëren, waarmee het eerder door de Kamer ingestelde verbod weer bekrachtigd wordt.

Motie om te stoppen met gebruik glyfosaat
De gemeente De Ronde Venen had besloten om per 2021 te bezuinigen door in de eerste ronde van de onkruidbestrijding weer gebruik te maken van glyfosaat. Dit is namelijk goedkoper. De gemeenteraad was daar niet over geïnformeerd. PvdA/GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente gebruik maakt van een tijdelijke opschorting van het verbod, terwijl het de intentie is van de wetgever, de Tweede Kamer, om het middel te blijven verbieden. Dit met goede redenen, namelijk om de biodiversiteit, het grondwater en de gezondheid te beschermen.

PvdA/GroenLinks diende daarom de motie ‘Gifvrij onkruid bestrijden’ in, die het college opdraagt om per direct te stoppen met het gebruik van glyfosaat voor de bestrijding van onkruid, en in plaats daarvan te kiezen voor niet-chemische bestrijdingsmethoden. De motie werd gelukkig aangenomen met steun van CDA, D66 en de Seniorenpartij.