Demonstratie Veenwind vóór windmolens

Op 16 november demonstreerde energiecoöperatie Veenwind met ca. 50 inwoners vóór windmolens in De Ronde Venen. PvdA/GroenLinks wil dat we de klimaatdoelen halen. Dat gaat niet lukken zonder windenergie, zo stellen ook de provincie Utrecht en netbeheerder Stedin.

In de raadsvergadering van 3 november diende PvdA/GroenLinks al een motie in om bij het aanwijzen van locaties voor windmolens door de provincie ‘lokale regie’ te houden en dus zelf deze locaties aan te wijzen. Helaas werd deze motie naast PvdA/GroenLinks alleen gesteund door ChristenUnie-SGP en haalde deze motie het niet.

De gemeenteraad en het college blijven windmolens voorlopig dus uitsluiten. Bekijk hieronder het verslag van de demonstratie en de behandeling van het onderwerp in de raadscommissie.