Discriminatie en racisme zijn volstrekt onacceptabel

De fractie van PvdA/GroenLinks is ontzettend geschrokken door de berichtgeving in het AD over racistische uitspraken die gedaan zijn door een trainer van SV Argon. Naar aanleiding hiervan is het hele voetbalteam opgestapt. Het bestuur SV Argon nam aanvankelijk genoegen met een berisping, maar beraadt zich nu op verdere stappen. 

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het is volstrekt onacceptabel dat dergelijke racistische uitspraken gedaan worden. En dat ook nog eens door een trainer van een voetbalclub, iemand met een voorbeeldfunctie. Je moet je thuis kunnen voelen bij een sportvereniging en niet uitgesloten worden. Tegen racisme en discriminatie moet adequaat opgetreden worden!”

Schriftelijke vragen
De fractie van PvdA/GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van de berichtgeving in het AD. De fractie vraagt het college onder meer of ze contact heeft gehad met de betreffende spelers, de trainer en het bestuur van Argon over de situatie. En of het college net als PvdA/GroenLinks van mening is dat deze uitingen volstrekt onacceptabel zijn. Verder wil de fractie weten of het college de reactie van het bestuur van Argon adequaat vindt en hoe zij het gesprek hierover verder gaat voeren. Als laatste wil de fractie weten of het college bereid is om afspraken te maken met (sport-)verenigingen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

Inclusieve gemeente
De fractie van PvdA/GroenLinks vraagt het college van de gemeente De Ronde Venen al tijden om met beleid te komen om racisme en discriminatie tegen te gaan. Uitsluiting en discriminatie op basis van huidskleur, geslacht, seksuele oriëntatie, religie, beperking of leeftijd behoren namelijk nog steeds niet tot het verleden. Het college vond dat in het verleden nooit nodig. De gemeente moet hier wat PvdA/GroenLinks betreft alert op zijn en hierover in gesprek gaan met sportverenigingen, scholen en (maatschappelijke) organisaties. Het is ook belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden, zodat situaties zoals bij SV Argon zich niet meer voordoen. En wanneer die zich wel voordoen, er snel en adequaat gereageerd wordt.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.