Erika Spil en Wim Stam blij met kamervragen over de zorg

IMG_2614
Erika Spil en Wim Stam

Ook in gemeente De Ronde Venen verandert er veel in de zorg vanaf 1 januari 2015. De ChristenUnie-SGP had maandag 24 februari jl. daarom een debat georganiseerd met Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber en Roelof Bisschop. Wethouder Erika Spil was uitgenodigd om toe te lichten wat de stand van zaken in De Ronde Venen is. “Een bewuste keuze omdat we daarmee de wethouder sociale zaken ook een extra gelegenheid geven om haar zorgen direct met Tweede Kamerleden te delen” aldus Wim Stam.

Vanaf 2015 krijgen zowel de gemeente als de zorgverzekeraars, zoals Achmea, verantwoordelijkheid voor de zorg. Zij zullen dus moeten samenwerken. Tijdens dit debat bleek dat vooral de houding van zorgverzekeraar Achmea tot problemen leidt. Tot op heden weigert Achmea samen te werken met de gemeenten in de provincie Utrecht, onder andere De Ronde Venen. Carla Dik-Faber heeft nu vragen gesteld aan Staatssecretaris Martin van Rijn.

“Dit is nu een van de voordelen van een landelijke partij die op lokaal terrein actief is”, aldus Wim Stam, “problemen die een bovenlokale aanpak vragen kunnen we aan hen doorleggen. Een extra reden om ook lokaal een partij te stemmen die landelijk actief is”.

Wim Stam: “Onze partij maakt zich wel zorgen. Gaan wij als gemeente straks iedereen de zorg geven die ze nodig hebben? Ook tijdens het debat bleek dat inwoners veel zorgen hebben. Wij kunnen daar als ChristenUnie-SGP vooral naar luisteren, en de signalen door geven aan de gemeente. Maar als een belangrijke partner als Achmea niet wil samen werken, wordt het moeilijk.”

Ook Erika Spil maakt zich zorgen: “Gelukkig hebben Mariette Pennarts, Gedeputeerde van de Provincie, en Otwin van Dijk, Tweede kamerlid van de PvdA dezelfde avond nog toegezegd ook te willen helpen Achmea serieus aan tafel te krijgen. Het ziet er naar uit dat het onderwerp in Den Haag op tafel ligt en dat er een oplossing gaat komen. We kunnen dus wel spreken van een goede gezamenlijke actie van al deze partijen”.

Voor de inwoners van De Ronde Venen is een goede samenwerking tussen gemeente en Achmea belangrijk. Als deze twee partijen onderling geen goede afspraken kunnen maken over de te verlenen zorg, zullen de inwoners de gevolgen merken. Wim Stam: “Wij willen voorkomen dat mensen tussen wal en schip gaan vallen omdat zaken niet goed geregeld zijn. Wij zijn daarom blij dat de noodkreet nu ook in Den Haag is doorgedrongen. De wetten worden nu gemaakt, dus we zijn er op tijd bij.”