Erika Spil wint Vrouw in de Media Award!

Erika Spil

Erika Spil, lijstduwer en voormalig wethouder van PvdA/GroenLinks, heeft de Vrouw in de Media Award voor de provincie Utrecht gewonnen! Zij is nu wethouder in de gemeente Bunnik voor Perspectief21 (een samenwerking tussen PvdA en GroenLinks).

Lijsttrekker Pieter Kroon: “Wij zijn ontzettend trots op haar, ze heeft deze prijs meer dan verdiend!”

Erika ontving de prijs op 6 februari in Odijk. Erika profileerde zich onder andere in de media met haar oproepen en een manifest voor vijftig procent vrouwelijke wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Erika Spil: “Ik hoop dat deze prijs politieke partijen stimuleert om na de verkiezingen veel meer vrouwelijke wethouders aan te wijzen. Nu is slechts 21 procent van de wethouders vrouw. Dat kan echt niet meer. ”

Erika was met nog negen andere rolmodellen genomineerd voor de prijs in de provincie Utrecht door het publiek en journalisten. Ze kreeg in een openbare peiling uiteindelijk een kwart van de provinciale stemmen. De Utrechtse hoofdofficier Justitie Midden-Nederland Jet Hoogendijk werd met 17 procent, net zoals vorig jaar, tweede. Zabeth van Veen, eigenaar ImagoMatch uit Amersfoort, behaalde met 14 procent van de stemmen de derde plaats.

De oproep van Erika Spil voor 50 procent vrouwelijke wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen vond duidelijk weerklank. Representativiteit is belangrijk, benadrukt Spil. Een gemeentebestuur moet zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de samenleving die ze vertegenwoordigt. Bovendien wordt het openbaar bestuur er beter van.

“Meer vrouwelijke wethouders betekent onder andere dat colleges een bredere blik krijgen, dat ze een completer beleid voeren en dat de sfeer aan de collegetafel verbetert. Iedereen is daar bij gebaat”, weet Spil. “Na 21 maart wil ik echt veel meer vrouwelijke wethouders zien.”

De prijs is een initiatief van het Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Die willen met de prijs vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker aan het woord te laten.

Volgens de organisatoren dankt Erika Spil haar prijs aan het feit dat ze een wethouder met een sterk inhoudelijk verhaal is die slim met de media omgaat. Ze wordt gezien als een vakvrouw en inspirerend voorbeeld voor bestuurders en ambtenaren. Ze kan ingewikkelde beladen kwesties eenvoudig en prettig uitleggen. Vorig jaar won Jacqueline van Houten, woordvoerder Politie Midden-Nederland, in Utrecht.