Ernst Schreurs dringt aan op openheid rond wegsturen goed functionerend college

Fractievoorzitter Ernst Schreurs
Fractievoorzitter Ernst Schreurs

Tijdens de commissievergadering Algemeen Bestuurlijke Zaken en Financiën van donderdag 7 april drong fractievoorzitter Ernst Schreurs (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal) aan op openheid van zaken ten aanzien van de door de motie van CDA en RVB veroorzaakte bestuurscrisis en het naar huis sturen van een goed functionerend college. Er wordt nu namelijk alleen maar in de pers over gesproken.

Veel inwoners begrijpen niet waarom een goed functionerend college naar huis is gestuurd en hoe de daardoor ontstane bestuurscrisis vervolgens wordt opgelost. “Het is daarom goed als in een openbare vergadering over de bestuurscrisis gesproken wordt. Een openbare discussie over de gang van zaken en hoe deze in het belang van de gemeente op te lossen zorgt voor verduidelijking,” aldus fractievoorzitter Ernst Schreurs.

Ernst Schreurs zal dan ook het presidium (vergadering van de fractievoorzitters die besluit over de vergaderagenda) voorstellen om het onderwerp te agenderen voor de eerstvolgende openbare vergadering. “Voor de geloofwaardigheid van de politiek is het belangrijk om transparant te zijn en dus in het openbaar over deze zaken te praten,” aldus Ernst Schreurs.