Ernst Schreurs vindt uitblijven antwoorden beschamend

Fractievoorzitter Ernst Schreurs
Fractievoorzitter Ernst Schreurs

Tijdens de raadsvergadering van 21 april werd het door CDA, RVB en VVD gesloten coalitieakkoord besproken. Alle andere fracties in de raad wilden echter eerst openheid van zaken en een antwoord op de vraag waarom het voltallige college weggestuurd moest worden.

Helaas had de nieuwe coalitie op deze vraag geen antwoord. De wethouders Moolenburgh en Goldhoorn erkenden dat het oude college goed functioneerde, dat de collegeleden ook goed met elkaar samen werkten en dat er in het nieuwe coalitieakkoord eigenlijk geen plannen staan die niet al door het oude college zijn bedacht, voorbereid of al in gang zijn gezet. Er was dan ook geen politieke reden om het vertrouwen in het voltallige college op te zeggen. Kennelijk spelen er partij- en persoonlijke belangen. Dit bleek ook uit het feit dat het vertrouwen in twee van de vier wethouders, die van CDA en RVB, én de burgemeester al hersteld was binnen een dag na het indienen en aannemen van de motie.

De nieuwe coalitie weigerde voorts om inhoudelijke vragen over het nieuwe coalitieakkoord te beantwoorden. Verder dan de melding dat er ‘meters gemaakt zouden gaan worden’, kwam het niet. Men kon niet uitleggen wat het maken van die meters nu precies in zou gaan houden. “Het is niet vreemd dat burgers zich afkeren van de politiek als er zulke spelletjes gespeeld worden. We hadden gehoopt een duidelijk en eerlijk antwoord te krijgen, maar helaas bleef het oorverdovend stil”, aldus Ernst Schreurs, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal. “Wij staan wél voor transparante en duidelijke politiek, die gaat over de inhoud.”

De partij blijft zich, ook in de oppositie, inzetten voor het milieu, onze natuur, veilig (fiets)verkeer, betaalbare huisvesting voor iedereen, maar bovenal waken voor een verantwoorde uitvoering van de sociale taken die onze gemeente zijn toevertrouwd.

Klik hier om de tekst te lezen die fractievoorzitter Ernst Schreurs uitsprak tijdens het debat.