Esther Grondijs draagt het raadslid-stokje over aan Pieter Kroon

Esther Grondijs
Esther Grondijs

Esther Grondijs (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal) heeft besloten om terug te treden als raadslid en het stokje over te dragen aan fractie-assistent Pieter Kroon (26). De reden hiervoor, zo schrijft zij aan de burgemeester, is haar observatie van de snelle ontwikkeling van Pieter Kroon als gedreven en deskundig fractiegenoot.

“Ik geef, zoals ik ook altijd in mijn werk heb gedaan, jonge mensen graag de kans hun talenten snel te laten groeien op een plek waar deze tot wasdom kunnen komen, met bijbehorende verantwoordelijkheid en status. Het doet mij dan ook plezier om op deze wijze te kunnen bijdragen aan de borging en toekomst van een sociaal en groene inbreng in ons hoogste bestuursorgaan van onze gemeente, de gemeenteraad,” aldus Esther Grondijs.

Esther zal politiek actief blijven binnen haar fractie als commissielid van diverse raadscommissies. “Voor mijzelf zal er inhoudelijk weinig wijzigen, alleen de gemeenteraadsvergaderingen vallen af.”, schrijft zij in haar brief. Haar werk als lid van het Ombudsteam van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en als bestuurslid van de lokale PvdA-afdeling zet ze ongewijzigd voort. Ook als niet-raadslid blijft zij zich bovendien en met wellicht meer tijd, inzetten voor de totstandkoming van een nieuw zwembad in Abcoude.

Pieter Kroon
Pieter Kroon

De als sociaal psycholoog afgestudeerde Pieter Kroon uit Baambrugge stond op plaats vier bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen en heeft de afgelopen twee jaar als fractie-assistent en commissielid binnen het gemeentelijk bestuur ervaring opgedaan. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen was hij kandidaat voor GroenLinks. Hij is nu fractiemedewerker en commissielid voor GroenLinks in de provincie Utrecht. Ook heeft hij een periode stage gelopen in de Tweede Kamer bij de fractie van GroenLinks als assistent van Jesse Klaver. “Het gemeenteraadswerk trekt mij bijzonder aan. Ik heb er erg veel zin in om deze uitdaging aan te gaan”, aldus Pieter Kroon. Esther Grondijs ziet Pieter’s kennis van het provinciaal beleid op allerlei vlakken, zoals openbaar vervoer, ruimtelijke ordening, buitengebied en milieu, als een enorme aanwinst voor de raad. “Hij is voor ons een linking pin met de provincie. Maar behalve dat is hij ook een ervaringsdeskundige op terreinen waar jongeren tegen aan lopen in onze gemeente. Bijvoorbeeld het tekort aan betaalbare huurwoningen, een probleem dat door vele jongeren met hem in de gemeente wordt gevoeld en waar wij ons als fractie voor inzetten.”

Als alle formaliteiten goed worden doorlopen kan Pieter in de raadsvergadering van februari worden beëdigd.