Fractie

De raadsfractie van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen bestaat uit:

We gaan werk maken van de ideeën van inwoners.

Pieter Kroon

Fractievoorzitter

Pieter is sinds maart 2018 fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen. Daarvoor was hij al twee jaar raadslid voor de partij. Naast zijn raadslidmaatschap is hij ook politiek adviseur en commissielid voor de Statenfractie van GroenLinks in de provincie Utrecht. In 2013 studeerde hij af als Sociaal Psycholoog en daarvoor liep hij stage als assistent van Jesse Klaver bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Ook werkte hij als Junior Projectleider bij het team voedsel van stichting Natuur & Milieu en daardoor beschikt hij over veel kennis op het gebied van landbouw, natuur en milieu. Pieter woont sinds eind 2017 in Abcoude, daarvoor woonde hij in Baambrugge.

Portefeuilles:
Sociale Zaken, Wmo, Jeugdzorg, Sport, Kunst en Cultuur, Onderwijs, Duurzaamheid, Groen, Afval, Fietsen, Openbaar vervoer, Landbouw en Inwonersparticipatie.

Neem contact op met Pieter via p.kroon@pvdagroenlinks.com.

Meer betaalbare woningen voor iedereen.

Ernst Schreurs

Raadslid

Ernst woont in Vinkeveen, is ondernemer in Mijdrecht en is ruim 20 jaar raadslid voor de PvdA/GroenLinks Combinatie in De Ronde Venen. De afgelopen jaren heeft Ernst zich ingezet voor de bouw van betaalbare (starters)woningen, voor meer voorzieningen voor de minima en voor een veiliger verkeer in de gemeente. Daarnaast maakt Ernst zich al jaren sterk voor het beter samenwerken van de fracties in de gemeenteraad. Zijn motto: fracties moeten elkaar niet bestrijden, maar versterken, vanuit hun politieke visie. Samenwerken aan een gemeente die we kunnen koesteren.

Portefeuilles
Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, wegen, recreatie, economie, personeel en organisatie, ICT,  bestuur en financiën.

Neem contact op met Ernst via e.schreurs@pvdagroenlinks.com.

De overheid, dat zijn wij allemaal

Esther Grondijs

Raadslid

Esther woont ruim 25 jaar met haar gezin in Baambrugge. Zij is jurist, heeft een financieel-economische achtergrond en werkte bij een grote bank en een toezichthouder. Bestuurservaring deed ze op bij sportverengingen, een kinderdagverblijf, jongerenwerk en als commissaris bij een woningbouwvereniging. De laatste jaren was zij raadslid voor de PvdA, eerst in de gemeente Abcoude en daarna in de nieuwe gemeente De Ronde Venen voor PvdA/GroenLinks. Sinds 2016 heeft zij haar kennis en kunde ingezet bij de business case en het burgerinitiatief voor de realisatie van Het Sporthuis met zwembad in Abcoude.

Portefeuilles
Armoede en schulden, Participatiewet, Wonen, Groen, Parkeren, Fietsen, Openbaar vervoer, Afval, Recreatie, Economie, Burgerinitiatieven en Right to challenge. Lid van Ombudsteam PvdA/GroenLinks De Ronde Venen.

Neem contact op met Esther via e.grondijs@pvdagroenlinks.com.

Groen groeit vanzelf, groene politiek dus ook.

Matthijs van Bemmel

Fractieassistent

Matthijs woont zijn hele leven al in Wilnis en is met 18 jaar de jongste aanwinst van de Ronde Veense politiek. Hij is sinds oktober 2021 werkzaam als fractieassistent en daarvoor ruim een halfjaar als steunfractielid voor PvdA/GroenLinks. Hij heeft sociaal werk gestudeerd en tegelijkertijd lokaal ervaring opgedaan in de zorg, bij preventie voor jonge mantelzorgers. Als lid van Duurzaam Jong DRV liet hij het afgelopen jaar de progressieve stem van jongeren horen tijdens het debat over de lokale energietransitie. Momenteel studeert hij Sociale wetenschappen in Amsterdam.

Portefeuilles
Kunst en cultuur, sport, jongerenparticipatie, ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen.

Neem contact op met Matthijs via m.vanbemmel@pvdagroenlinks.com.