Fractie

De raadsfractie van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen bestaat uit:

We doen het samen!

Pieter Kroon

Fractievoorzitter

Pieter is 32 jaar oud en woont sinds 2017 in Abcoude, daarvoor woonde hij in Baambrugge. Pieter is sinds 2018 fractievoorzitter voor PvdA/GroenLinks in De Ronde Venen en daarnaast is hij politiek adviseur en commissielid voor de Utrechtse Provinciale Statenfractie van GroenLinks. Pieter heeft een achtergrond als sociaal psycholoog, en voorafgaand aan zijn huidige functies kennis en ervaring opgedaan bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en Stichting Natuur & Milieu. In zijn vrije tijd kijkt hij graag series en leest hij boeken. Pieter heeft geen auto of rijbewijs, en is dan ook vaak reizend op de fiets of in het openbaar vervoer in De Ronde Venen te vinden.

Portefeuilles
Inwonersparticipatie, Inclusie en diversiteit, Fietsen, Openbaar vervoer, Luchtvaart, Landbouw en voedsel, Klimaat en energie, Afval en grondstoffen, Wmo, Jeugdzorg, Onderwijs, Armoede en schulden, Werk en inkomen en Kunst, cultuur en erfgoed.

Neem contact op met Pieter via p.kroon@pvdagroenlinks.com.

Meer betaalbare woningen voor iedereen.

Ernst Schreurs

Raadslid

Ernst woont in Vinkeveen, is ondernemer in Mijdrecht en is ruim 25 jaar raadslid voor PvdA/GroenLinks en haar voorgangers in De Ronde Venen. De afgelopen jaren heeft Ernst zich ingezet voor de bouw van betaalbare (starters)woningen, voor meer voorzieningen voor de minima en voor een veiliger verkeer in de gemeente. Daarnaast maakt Ernst zich al jaren sterk voor het beter samenwerken van de fracties in de gemeenteraad. Zijn motto: fracties moeten elkaar niet bestrijden, maar versterken, vanuit hun politieke visie. Dat is ook waar hij zich voor inzet als huidige vicevoorzitter van de gemeenteraad. Ernst kiest ervoor om samen te werken aan een gemeente die we kunnen koesteren.

Portefeuilles
Ruimtelijke ordening, Omgevingswet, Wonen, Wegen en infrastructuur, Economie, Recreatie en toerisme, Personeel en organisatie, Bestuur en ICT en Financiën.

Neem contact op met Ernst via e.schreurs@pvdagroenlinks.com.

Je moet gelukkig zijn waar je woont!

Wim Verbree

Raadslid

Wim heeft de afgelopen 14 jaar in Abcoude gewoond en is in 2021 verhuisd naar Baambrugge. Wim is weduwnaar, heeft drie kinderen en is trotse opa van vijf kleindochters. Hij heeft veel ervaring opgedaan in de gemeentes waar hij voor gewerkt heeft. En in veel besturen en commissies geleerd hoe je door samen te werken de beste resultaten behaald. Ook is hij meer dan 35 jaar kaderlid van een vakbond geweest waarmee onderhandelen om doelen te bereiken hem niet vreemd is. Wim is in Abcoude als vrijwilliger betrokken bij Het Sporthuis Abcoude, AbcoudeGroen die onder anderen het Hugo de Vriesparkje onderhouden en in Baambrugge verzorgd hij skeelertrainingen voor de IJsclub. Naast groen is sport zijn passie en het vele fietsen in de gemeente heeft hem alle kernen en buitengebieden leren kennen.

Portefeuilles
Groen, natuur en biodiversiteit, Sport en bewegen, Personeel en organisatie, Bestuur en ICT, Financiën en de Auditcommissie.

Neem contact op met Wim via w.verbree@pvdagroenlinks.com.

Goedwerkende jeugdzorg en veiligheid bij scholen in onze gemeente!

Monique Prins

Raadslid (tijdelijk ziekteverlof)

Monique is 39 jaar oud en woont met haar gezin in Vinkeveen. Zij heeft na haar studie aan de UvA (Nederlands Recht) en aan Nyenrode (o.a. mediation) als bestuursadviseur gewerkt in de complexe wereld van pensioenverzekeraars. Zij volgt nu de PABO-opleiding en geeft ook les. Monique is sterk gericht op verbinden. Als raadslid wilt zij inwoners, belanghebbenden en raadsleden met elkaar in gesprek brengen, op basis van gelijkwaardigheid, transparantie en toegankelijkheid.

Portefeuilles
Wmo, Jeugdzorg, Onderwijs, Armoede en schulden, Werk en inkomen, Kunst, cultuur en erfgoed, Sport en bewegen, Personeel en organisatie, Bestuur en ICT en Financiën.

Monique Prins is met tijdelijk ziekteverlof, haar portefeuilles worden tijdelijk waargenomen door Pieter Kroon en Wim Verbree. Zie hun profielen voor de actuele portefeuilleverdeling.

Neem contact op met Monique via m.prins@pvdagroenlinks.com.

Solidair zijn met elkaar en de planeet, daar moet de politiek aan bijdragen!

Matthijs van Bemmel

Commissielid

Matthijs woont zijn hele leven al in Wilnis en is met 18 jaar de jongste aanwinst van de Ronde Veense politiek. Hij is sinds oktober 2021 werkzaam als commissielid en daarvoor ruim een halfjaar als steunfractielid voor PvdA/GroenLinks. Hij heeft sociaal werk gestudeerd en tegelijkertijd lokaal ervaring opgedaan in de zorg, bij preventie voor jonge mantelzorgers. Als lid van Duurzaam Jong DRV liet hij het afgelopen jaar de progressieve stem van jongeren horen tijdens het debat over de lokale energietransitie. Momenteel studeert hij Sociale wetenschappen in Amsterdam.

Portefeuilles
Jeugdzorg, Wmo, Armoede en schulden, Werk en inkomen, Kunst, cultuur en erfgoed, Sport en bewegen, Inclusie en diversiteit, Wonen, Fietsen en Klimaat en energie.

Neem contact op met Matthijs via m.vanbemmel@pvdagroenlinks.com.