Fractie

De raadsfractie van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen bestaat uit:

We gaan werk maken van de ideeën van inwoners.

Pieter Kroon

Fractievoorzitter

Pieter is sinds maart 2018 fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen. Daarvoor was hij al twee jaar raadslid voor de partij. Naast zijn raadslidmaatschap is hij ook fractiemedewerker en commissielid voor de Statenfractie van GroenLinks in de provincie Utrecht. In 2013 studeerde hij af als Sociaal Psycholoog en daarvoor liep hij stage als assistent van Jesse Klaver bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Ook werkte hij als Junior Projectleider bij het team voedsel van stichting Natuur & Milieu en daardoor beschikt hij over veel kennis op het gebied van landbouw, natuur en milieu. Pieter woont sinds eind 2017 in Abcoude, daarvoor woonde hij in Baambrugge.

Portefeuilles:
Sociale Zaken, Wmo, Participatiewet, Jeugdzorg, Jongeren, Minimabeleid, Sport, Kunst en Cultuur, Onderwijs, Duurzaamheid, Milieu, Natuur, Groen, Mobiliteit (fiets en OV) en Landbouw.

Neem contact op met Pieter via p.kroon@pvdagroenlinks.com.

Meer betaalbare woningen voor iedereen.

Ernst Schreurs

Raadslid

Ernst woont in Vinkeveen, is ondernemer in Mijdrecht en is ruim 20 jaar raadslid voor de PvdA/GroenLinks Combinatie in De Ronde Venen. De afgelopen jaren heeft Ernst zich ingezet voor de bouw van betaalbare (starters)woningen, voor meer voorzieningen voor de minima en voor een veiliger verkeer in de gemeente. Daarnaast maakt Ernst zich al jaren sterk voor het beter samenwerken van de fracties in de gemeenteraad. Zijn motto: fracties moeten elkaar niet bestrijden, maar versterken, vanuit hun politieke visie. Samenwerken aan een gemeente die we kunnen koesteren.

Portefeuilles
Ruimtelijke ordening, wonen, bestemmingsplannen, personeel en organisatie, ICT,  bestuur en financiën.

Neem contact op met Ernst via e.schreurs@pvdagroenlinks.com.

De overheid, dat zijn wij allemaal

Esther Grondijs

Raadslid

Esther woont ruim 25 jaar met haar gezin in Baambrugge. Zij is jurist, heeft een financieel-economische achtergrond en werkte bij een grote bank en een toezichthouder. Bestuurservaring deed ze op bij sportverengingen, een kinderdagverblijf, jongerenwerk en als commissaris bij een woningbouwvereniging. De laatste jaren was zij raadslid voor de PvdA, eerst in de gemeente Abcoude en daarna in de nieuwe gemeente De Ronde Venen voor PvdA/GroenLinks. Sinds 2016 heeft zij haar kennis en kunde ingezet bij de business case en het burgerinitiatief voor de realisatie van Het Sporthuis met zwembad in Abcoude.

Portefeuilles
Burgerparticipatie, ruimtelijke ordening en kernenbeleid. Lid van Ombudsteam PvdA/GroenLinks De Ronde Venen.

Neem contact op met Esther via e.grondijs@pvdagroenlinks.com.

Het is goed als de raad weet wat er onder de bewoners leeft.

Warner Bruins Slot

Fractieassistent

Warner woont in Baambrugge en is fiscalist en bedrijfseconoom. In het verleden werkte hij bij de Belastingdienst, maar tegenwoordig is hij werkzaam bij een groot belastingadvieskantoor. Zijn specialiteit is het oplossen van fiscaaltechnische conflicten tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst. Warner is lokaal betrokken in Baambrugge, onder meer als lid van de Dorpsraad. Hij zet zijn kennis en ervaring graag in om de fractie te versterken.

Portefeuilles
Bestuur en financiën, Personeel en organisatie, ICT, Mobiliteit (wegen), Duurzaamheid, Milieu, Natuur en Groen.

Neem contact op met Warner via w.bruinsslot@pvdagroenlinks.com.

Iedereen telt mee in De Ronde Venen!

Bertien Tweehuijsen

Fractieassistent

Bertien woont in Mijdrecht en werkt in het sociale domein, op dit moment is zij coördinator van verzorgingshuis Parkhof in Vleuten, een van de huizen van de stichting Rijnhoven. Zij is lid van de medezeggenschapsraad van het VeenLanden College en is sterk maatschappelijk betrokken. Bertien is in onze gemeente onder meer bekend door haar werkzaamheden in het verleden voor VluchtelingenWerk De Ronde Venen en als voormalig directeur van de Servicepunten.

Portefeuilles
Sociale Zaken, Wmo, Participatiewet, Jeugdzorg, Jongeren, Minimabeleid, Sport, Kunst en Cultuur en Onderwijs.

Neem contact op met Bertien via b.tweehuijsen@pvdagroenlinks.com.