Geen aanleiding tot opzeggen vertrouwen college

Ernst Schreurs en Erika Spil
Ernst Schreurs en Erika Spil

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is onaangenaam verrast en teleurgesteld door de motie van wantrouwen tegen het voltallige college, die coalitiepartijen CDA en Ronde Venen Belang (RVB) afgelopen donderdag 24 maart indienden tijdens de raadsvergadering. De motie werd aangenomen met alleen steun van oppositiepartij VVD.

Het huidige college heeft de afgelopen twee jaar goed samengewerkt en de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal had en heeft het volste vertrouwen in dit college. Zo heeft onze wethouder, Erika Spil, de afgelopen jaren een stabiele en succesvolle koers uitgezet voor de transities op het terrein van de WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet. Zij heeft deze koers in het huidige college adequaat voortgezet en de aanpak van de verantwoordelijk wethouders op dit terrein en op het terrein van onder andere ruimtelijke ordening, financiën en sport kan van binnen en buiten de gemeente rekenen op veel waardering. Het college heeft onlangs nog complimenten van de ANBO ontvangen voor onze aanpak op het terrein van de WMO en de fractie hoort van zowel inwoners als ondernemers dat zij zeer tevreden zijn. Wij zijn trots op de bijdrage die wij geleverd hebben.

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal ziet dan ook geen enkele politieke aanleiding voor het opzeggen van het vertrouwen in het college. Ook niet in het licht van het rapport van de rekenkamercommissie dat aanleiding was voor de motie. De inwoner is uiteindelijk de grote verliezer doordat een goed functionerend college tussentijds naar huis gestuurd wordt.

De fractie gaat door op de ingeslagen weg. “Wij blijven ons constructief inzetten voor onze inwoners en zijn altijd bereid om met andere politieke partijen na te denken over een alternatieve coalitie,” aldus fractievoorzitter Ernst Schreurs.