Geen nieuwe ontsluiting van de N201 over de Veendijk in Vinkeveen

Variant van het Centrumplan met ontsluiting van de N201 over de Veendijk

PvdA/GroenLinks is blij dat de nieuwe ontsluiting van de N201 over de Veendijk in Vinkeveen er niet gaat komen. Op woensdag 6 december werd bekend dat het college van die variant afziet omdat de kosten hiervoor te hoog zijn. PvdA/GroenLinks stemde in maart van dit jaar al tegen de verdere uitwerking van die variant, vanwege de onveilige situatie die daardoor zou ontstaan en de negatieve gezondheidseffecten voor omwonenden.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “We zijn blij te horen dat dit onzalige plan van de baan is. Wat ons betreft had die weg over de Veendijk niet eens onderzocht moeten worden. Het was van meet af aan duidelijk dat dit een onveilige en ongezonde situatie op zou leveren, daar hadden we geen langdurig onderzoek voor nodig.”

Nieuwe ontsluiting N201
In maart van dit jaar werd het raadsvoorstel aangenomen om een variant van het centrumplan uit te werken waarbij in een nieuwe ontsluiting van de N201 over onder meer de Veendijk in Vinkeveen werd voorzien. Dit besluit stuitte toen al op hevige protesten van omwonenden. Helaas wilde een meerderheid van de gemeenteraad deze variant toch verder uit laten werken. Nu blijkt echter dat dit niet haalbaar is vanwege de hoge kosten. Wat PvdA/GroenLinks betreft had dat niet de voornaamste reden moeten zijn, maar hadden juist de effecten voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Vinkeveen begin dit jaar al doorslaggevend moeten zijn.

Uitwerken alternatieven
Nu de variant met de ontsluiting over de Veendijk van de baan is wordt teruggevallen op de andere variant waarbij de huidige op- en afritten bij de Herenweg verlengd worden en het viaduct verhoogd wordt. Wat PvdA/GroenLinks betreft moet daarbij tegelijkertijd bekeken worden hoe het sluip- en zware verkeer van de Herenweg geweerd kan worden. De Herenweg is nu al zeer druk, waarbij met name fietsers in het gedrang komen.

Ernst Schreurs: “We zouden ook nog graag naar een derde variant kijken. Een ontsluiting van de N201 achter de sportvelden langs, op ruim voldoende afstand van de bebouwing van Zuiderwaard, direct aansluitend op de Mijdrechtse Dwarsweg. Dan is er namelijk écht sprake van een rondweg en verdwijnt het doorgaande verkeer uit de dorpskern. Daarbij moet goed gekeken worden naar hoe dit in te passen in de natuurontwikkeling. Een nieuwe verkeersader door het dorp moet in ieder geval voorkomen worden!”