Geen vuurwerkvrije zones in De Ronde Venen

Op donderdagavond 30 november werd door PvdA/GroenLinks De Ronde Venen een motie ingediend om een proef te houden met het instellen van vuurwerkvrije zones. In eerste instantie op een locatie in de wijk Zuiderwaard in Vinkeveen, waar inwoners geklaagd hebben over overlast, en rondom verzorgingshuizen waar ouderen overlast ervaren. Helaas werd de motie verworpen en gaat de proef er niet komen.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Het is teleurstellend dat een meerderheid van de raad een eerste test met het instellen van vuurwerkvrije zones niet nodig vindt. Een inwonersgroep in Zuidwaard heeft om zo’n vuurwerkvrije zone gevraagd en ook verzorgingshuis Gerardus Majella in Mijdrecht heeft aangegeven dit graag te willen, met name omdat dementerende bejaarden erg angstig worden van de harde knallen. Een vuurwerkvrije zone met voldoende handhaving zou die overlast kunnen voorkomen.”

Vuurwerkvrije zones
Het instellen van vuurwerkvrije zones is niet nieuw en wordt in meer dan 70 gemeenten in Nederland gedaan. Dan gaat het met name om plekken waar inwoners veel overlast ervaren, zoals bij verzorgingshuizen, maar ook rondom bijvoorbeeld kinderboerderijen. Niet alleen mensen ervaren namelijk overlast, ook veel dieren raken door het vuurwerk sterk ontregeld. Een goede mogelijkheid om deze overlast te beperken is het instellen van vuurwerkvrije zones.

Landelijke discussie
Inmiddels is ook op landelijk niveau de discussie over het afsteken van particulier vuurwerk volop actueel, dit met name vanwege de grote hoeveelheid slachtoffers die er jaarlijks valt. Elk jaar belanden 500 mensen op de spoedeisende hulp, raken 200 ogen beschadigd en valt er gemiddeld één dode. Daarbij gaat het niet alleen om de mensen die het vuurwerk afsteken, maar in veel gevallen ook om toevallige omstanders.

Ernst Schreurs: “Op dit moment gaat het ons alleen om de mogelijkheid om vuurwerkvrije zones in te kunnen stellen, maar we volgen de discussie over de gevaren rondom vuurwerk natuurlijk scherp. Wij zullen het verloop van de komende jaarwisseling met inwoners evalueren en het onderwerp op de agenda houden voor de toekomst.”