Gemeente maakt toch een Lokale Inclusie Agenda

Het college van Burgemeester en Wethouders stelde voor om het afronden en uitvoeren van de Lokale Inclusie Agenda te schrappen. Wat PvdA/GroenLinks betreft onacceptabel. Inclusiebeleid is namelijk hard nodig, ook in De Ronde Venen. Bovendien zijn hier meerdere moties voor aangenomen en die hoort het college gewoon uit te voeren. PvdA/GroenLinks diende daarom een amendement in om deze agenda alsnog af te ronden en uit te voeren. Deze werd gelukkig bijna raadsbreed aangenomen!

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “In 2016 nam de gemeenteraad voor het eerst een motie aan om beleid te maken om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan. In 2021 zou dat beleid er eindelijk komen, maar nu stelde het college op het laatste moment voor om dat te schrappen. Daarmee zou het college geen uitvoering geven aan meerdere, vrijwel raadsbreed, aangenomen moties. We zijn dan ook blij dat het amendement is aangenomen en de Lokale Inclusie Agenda er alsnog komt!”

Meerdere opdrachten vanuit de raad
In 2016 werd door PvdA/GroenLinks het initiatief genomen voor een motie om beleid te maken ter voorkoming en terugdringing van discriminatie, en ter bevordering van inclusie. Deze motie werd aangenomen. Het college van Burgemeester en Wethouders besloot de motie naast zich neer te leggen en daarom werd door PvdA/GroenLinks in 2017 een nieuwe motie ingediend en wederom aangenomen. Deze vroeg om er een actieagenda van te maken, hopende dat die wel uitgevoerd zou worden.

In 2018 tekende bijna alle partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen het ‘Regenboog stembusakkoord’. Ondanks dat alle coalitiepartijen het stembusakkoord getekend hadden, wisten ze hier geen plekje voor te vinden in het coalitieakkoord. Om die reden diende PvdA/GroenLinks toen een motie in om alsnog uitvoering te geven aan het stembusakkoord en dit op te nemen in het te maken actieplan. Deze motie werd aangenomen. In 2019 werd daar een aangenomen motie aan toegevoegd om ook toegankelijkheid voor mensen met een beperking in het actieplan op te nemen.

Amendement Lokale Inclusie Agenda
In 2020 werd er eindelijk gewerkt aan de opstelling van een Lokale Inclusie Agenda, met als doel om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan. Of dat nu op grond is van etniciteit, geloofsovertuiging, seksuele oriëntatie, leeftijd, sekse, beperking of welke grond dan ook. In 2021 zou deze Lokale Inclusie Agenda afgerond en uitgevoerd worden.

In de bestuursrapportage stelde het college echter voor om deze agenda te schrappen en hier geen uitvoering aan te geven. Ondanks de in de jaren daarvoor aangenomen moties. Wat PvdA/GroenLinks betreft onbegrijpelijk, daarom dienden we samen met VVD, CDA en de Seniorenpartij een amendement in. Hierin werd besloten om de Lokale Inclusie Agenda alsnog af te maken en uit te voeren, en daarin de opdrachten uit alle eerder aangenomen moties op te nemen. Dit amendement werd aangenomen met steun van alle partijen, met uitzondering van ChristenUnie-SGP.

Pieter Kroon: “PvdA/GroenLinks is blij dat het amendement is aangenomen en we gaan ervan uit dat het college nu wel uitvoering geeft aan het besluit van de raad. Na vier moties en een amendement moet de opdracht vanuit de gemeenteraad toch wel duidelijk zijn. Er is sinds 2016 een hoop tijd verspeeld, dus aan de slag!”